Campagne ‘Iedereen een baan, daar werken we aan’

Bijna 600 werkgevers zijn in de afgelopen periode door alle partners van Werkbedrijf Regio Zwolle bezocht. Het doel: werkgevers informeren over en enthousiasmeren voor de inclusieve arbeidsmarkt. Met een speciale campagnebus is actie gevoerd in de hele regio Zwolle, onder het motto ‘Iedereen een baan, daar werken we aan’. Samen met ondernemers is gekeken waar kansen voor een inclusieve arbeidsmarkt liggen en welke inspanning zij kunnen doen om iedereen een kans te bieden.

Doel van de campagne
Het doel van de campagne is tweeledig: aan de ene kant bood het werkgevers, dichtbij hun eigen bedrijf, de mogelijkheid om de dialoog te starten om plaatsen voor kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt te creëren. Werkgevers konden tijdens deze actie direct met hun vraag terecht bij samenwerkende accountmanagers van gemeenten en UWV. Aan de andere kant was het een mooie manier om werkgevers te informeren over de invulling van de Banenafspraak en het landelijk Sociaal Akkoord. En hoe de werkgever daarbij kan worden ontzorgd en ondersteund. Dit alles om het gezamenlijke doel te bereiken: in 2016 in de regio Zwolle 1.000 banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt realiseren. Dat kunnen mensen zijn met een arbeidsbeperking, maar ook 50-plussers en jongeren vanuit praktijk-, voortgezet speciaal of Entree-onderwijs.

Gevarieerde actiemaand
De werkgeverscampagne ging op vrijdag 15 april in Steenwijk van start en werd op donderdag 19 mei afgesloten in o.a. Vollenhove en Blokzijl. De opvallende campagnebus reed door de hele regio en bracht zowel werkgevers als werkzoekenden naar gemeentehuizen en bedrijventerreinen. Speciaal geformeerde actieteams gingen ‘de boer op’ om aandacht te vragen voor de noodzaak om banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De activiteiten die werden georganiseerd sloten aan bij het karakter van de gemeente en de behoefte van de lokale werkgevers.

Ook hebben werkgevers zelf hun deuren geopend voor andere werkgevers en/of werkzoekenden, om als voorbeeld te fungeren van hoe je als werkgever een bijdrage kunt leveren aan het realiseren van de 1.000 banen. Geconcludeerd kan worden dat het vormgeven van een inclusieve arbeidsmarkt leeft. Werkgevers zijn bereid een stap extra te zetten, maar geven allen aan dat zij het belangrijk vinden om hierin te worden geholpen. Of het nu gaat om oplossingsgericht meedenken om werk te creëren in het bedrijf zelf, of welk instrumentarium kan worden ingezet om de werkgever en werkzoekende optimaal te matchen en te ondersteunen. De bijeenkomsten zijn door werkgevers goed bezocht, waarbij constructief werd gediscussieerd en ervaringen werden gedeeld.

De werkgeverscampagne kreeg aandacht van lokale en regionale media. Er is ook volop getwitterd. Partners van Werkbedrijf Regio Zwolle kijken positief terug op de actiemaand. De campagnebus stond symbool voor de slagkracht van de partners in de regio en zorgde voor een groter bereik bij werkgevers. Alle partijen hebben nu de smaak te pakken. Door samen te werken en krachten te bundelen is het mogelijk werkgevers optimaal te bereiken en te bewegen naar een inclusieve arbeidsmarkt toe.

Juni jongerenmaand
De maand juni staat in het teken van aanpak van jeugdwerkloosheid. De actiemaand wordt afgetrapt met het event ‘9-6@work’, op donderdag 9 juni bij Hedon in Zwolle. Het poppodium wordt die dag omgetoverd tot een multifunctioneel informatiecentrum, met o.a. een Schoolplein, Bedrijventerrein, Dating site en Testbaan. Er is live muziek en een DJ van 3FM fungeert als spreekstalmeester. Het event is bestemd voor jongeren – tussen 16 en 27 jaar, woonachtig in de regio Zwolle – die schoolgaand zijn, niet schoolgaand zijn en een uitkering ontvangen en/of bij het RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt) in beeld zijn.

Grenzeloos werken
In Hardenberg wordt, ook op 9 juni, de banenmarkt ‘Grenzeloos talent gezocht!’ georganiseerd. Hier krijgen 500 potentiële werknemers de kans om in contact te komen met zowel Duitse als Nederlandse werkgevers. Verschillende partijen maken zich hard voor werkgelegenheid in de grensregio. In de middag presenteren 25 Duitse en 20 Nederlandse bedrijven hun vacatures op een banenmarkt. Bezoekers kunnen ook deelnemen aan workshops met praktische tips over solliciteren of werken in Duitsland. In de avond volgt een Netwerkevent.

Vervolg van de campagne
De werkgeverscampagne ‘Iedereen een baan, daar werken we aan’ loopt het gehele jaar door. Partners blijven streven naar meer banen voor de doelgroep van het regionaal Sociaal Akkoord. Daarbij wordt aangesloten bij activiteiten in de regio van de partners van Werkbedrijf Regio Zwolle. Een tweede actiemaand volgt medio september. Werkgevers in de regio Zwolle worden het gehele jaar benaderd door Werkbedrijf Regio Zwolle om hen te informeren, inspireren en enthousiasmeren.

Voor iedereen een baan, daar werken we aan!
Werkbedrijf Regio Zwolle is een netwerkorganisatie, waarin 14 gemeenten, UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties en onderwijsinstellingen hun krachten bundelen om de komende jaren zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Het gaat om mensen die niet of moeilijk zelfstandig hun weg naar werk kunnen vinden, zoals bijvoorbeeld 50-plussers, jongeren tot 27 jaar en Wajongers met arbeidsvermogen. De samenwerkende partners in Werkbedrijf Regio Zwolle hebben in januari 2014 in het kader van de Participatiewet afspraken gemaakt in het Regionaal Sociaal Akkoord. In mei 2015 werd Werkbedrijf Regio Zwolle een feit en werd het online kennis- en communicatieplatform daarwerkenweaan.nl gelanceerd. Professionals en werkgevers vinden hier praktische tips, hulpmiddelen en het laatste nieuws over de inclusieve arbeidsmarkt in de regio Zwolle.

Door | 09-09-2016 | Regionaal Nieuws | 0 reacties
Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Over de schrijver:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.