Laatste ronde subsidie Ondernemend Noaberschap

Samen sta je sterker. Dat is het uitgangspunt van het programma Ondernemend Noaberschap van de provincie Overijssel. De subsidieregeling Ondernemend Noaberschap wordt op 1 september 2019 voor de vijfde en laatste keer opengesteld. Het is nog niet bekend of de regeling in 2020 terugkomt.

De subsidie is bestemd voor ondernemersverenigingen en samenwerkende brancheverenigingen uit Overijssel. Zij […]

Utrechtse Werktafel helpt werkgevers bij het vervullen van vacatures

VNO-NCW provincie Utrecht en MKB-Nederland Midden zijn partner van de Utrechtse Werktafel. Dit is de naam van het Regionaal Werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht.

De Utrechtse Werktafel verbindt werkgevers in de regio met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Utrechtse Werktafel wil de uitstroom van mensen uit een uitkering en de instroom van deze […]