Bedrijvenkring Nunspeet gaat partnerschap aan met MKB-Midden/VNO-NCW Midden

Bedrijvenkring Nunspeet en MKB-Midden/VNO-NCW Midden gaan intensiever samenwerken om een sterker ondernemersgeluid te laten horen in de gemeente Nunspeet. Dat doen ze door middel van een samenwerkingsovereenkomst die op maandag 28 januari 2019 is ondertekend.

Ab van de Beek, voorzitter Bedrijvenkring Nunspeet: ‘Ondernemers in Nunspeet zijn goed georganiseerd binnen de Bedrijvenkring Nunspeet. Naast lokale samenwerking is regionale- en provinciale samenwerking voor ondernemers(verenigingen) ook steeds belangrijker in deze tijd waarin ontwikkelingen elkaar razendsnel opvolgen. Professionele ondersteuning in de lobby is daarbij noodzakelijk. Daarom is Bedrijvenkring Nunspeet een partnerschap aangegaan met MKB-Midden/VNO-NCW Midden. Zij zijn sterk in belangenbehartiging voor ondernemers in de regio Noord Veluwe en ze gaan ons ondersteunen in de belangenbehartiging.’

Lokaal krachten bundelen

Bedrijvenkring Nunspeet organiseert diverse activiteiten zoals netwerkbijeenkomsten, thema bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken met als doel ondernemend Nunspeet met elkaar te verbinden.

Tevens behartigt Bedrijvenkring Nunspeet de belangen van ondernemers in de gemeente Harderwijk op onderwerpen die het belang van individuele leden overstijgen en wil zij ondernemers informeren over ontwikkelingen die voor hun relevant zijn. Bedrijvenkring Nunspeet heeft regelmatig overleg met de betrokken wethouder(s) om relevante zaken op economisch gebied in de gemeente Nunspeet te bespreken.

Op regionaal niveau

MKB-Midden en VNO-NCW Midden dragen naast lokale belangenbehartiging ook zorg voor regionale belangenbehartiging van ondernemers in onder andere in de regio Noord Veluwe. Bovendien heeft MKB-Midden/VNO-NCW Midden professionele werknemers in dienst die kennis hebben van belangenbehartiging. Bedrijvenkring Harderwijk wil graag gebruik maken van deze kennis.

 

VERSLAG MARKTDAG AANBESTEDEN ZUID-OOST GELDERLAND 29 MEI 2017

Op 29 mei 2017 vond de Marktdag Aanbesteden Zuid-Oost Gelderland plaats bij Watergoed in Valburg. We mogen spreken van een succesvolle bijeenkomst. Na de opening door Wijnte Hol, wethouder gemeente Overbetuwe, was er een korte inleiding van Jacco Vonhof, voorzitter Regioteam Beter Aanbesteden. Daarna was er een paneldiscussie met als thema: Hoe kunnen we door aanbestedingen de lokaal/regionale economie versterken!

De ca. 150 ondernemers en vertegenwoordigers van overheden zijn in de diverse workshops met elkaar in gesprek geweest over kansen en knelpunten rond aanbesteden.

De presentaties zoals gebruikt tijdens de workshops kunt u bekijken door op de titel van de betreffende workshop te klikken:

1. Aanbesteden: de ondernemer als expert

2. Pro-actief ondernemen: Succesvol inschrijven – benaderen van opdrachtgever3. Social Return: praktisch uitvoerbaar?!

4. Gunnen op kwaliteit

5. Aanbesteden door Hogeschool Arnhem-Nijmegen (van deze workshop is geen PP-beschikbaar; er is gediscussieerd op basis van stellingen)

6. Van vechten naar samenwerken in een Bouwteam

7. Circulair Aanbesteden

8. Vraag maar raak! Algemene vragen over inkoop- en aanbesteden (hier is geen PP-presentatie gehouden)

9. Klachtprocedure bij de Commissie van Aanbestedingsexperts 

Met de organiserende partijen gaan we kijken hoe we aan deze dag  een vervolg gaan geven. Als u daar suggesties voor heeft dan ontvangen wij die graag!
Contactpersoon: Hans Bakker, regiomanager MKB-Nederland/Midden