Terugkoppeling kennissessie over de ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’ op 20 januari 2020 in Bunnik

Op maandag 20 januari 2020 waren de leden van MKB-Utrecht en VNO-NCW provincie Utrecht te gast bij de Golfbaan Kromme Rijn in Bunnik voor een kennissessie over de ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’ (WAB).

Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. Deze wet brengt wijzigingen met zich mee voor onder andere het ontslagrecht en flexibele arbeidsrelaties. Hiermee wil het kabinet een nieuwe balans creëren tussen baanzekerheid en kansen op de arbeidsmarkt. Enerzijds moet het voor werkgevers aantrekkelijker en minder risicovol worden om werknemers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden. Anderzijds moet er voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of werknemers werkzaam binnen de flexbranche meer perspectief op zekerheid ontstaan.

Tijdens de bijeenkomst heeft Myrthe van den Heuvel, senior advocaat Arbeidsrecht bij Pellicaan Advocaten N.V. in Utrecht, de regelgeving, knelpunten en actualiteiten van de WAB toegelicht. Zo werden de ondernemers nader geïnformeerd over de deelaspecten en begrippen: ketenregeling, proeftijd, cumulatiegrond, transitievergoeding, oproepovereenkomst, definitie payrollovereenkomst en premiedifferentiatie. Aan de hand van een checklist konden de aanwezige ondernemers bekijken of hun onderneming klaar is voor de WAB, die net enkele weken in werking is getreden.

Al met al een leerzame en interessante bijeenkomst over de knelpunten voor ondernemers en de actualiteiten rond de WAB.

Voor meer informatie over de ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’ zie ook het Infoblad van MKB-Nederland of check de website www.werktdewabvoorjou.nl

Rijkssteun voor betere aansluiting onderwijs op maakindustrie Utrecht-West

De MKB-deal voor de maakindustrie in Utrecht-West is één van de negen voorstellen die de komende maanden door de provincie Utrecht en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat worden uitgewerkt. Dat heeft staatssecretaris Mona Keijzer bekendgemaakt. In totaal werden 28 aanvragen ingediend.

Het voorstel werd gedaan in het kader van de landelijke MKB-deal voor versterking van het brede MKB. De MKB-deal voor Utrecht-West is een samenwerking tussen provincie, gemeenten, de maakbedrijven, VNO-NCW Midden, MKB-Nederland Midden en een aantal onderwijsinstellingen. Doel van de samenwerking is het midden- en kleinbedrijf (MKB) in Utrecht-West blijvend te laten beschikken over voldoende en adequaat opgeleide vakmensen. Een en ander is weergegeven in deze infographic.

Groeipotentie

De maakindustrie in Utrecht-West is een sector met een grote groeipotentie, die banen oplevert voor alle opleidingsniveaus. Deze groeipotentie staat echter onder druk omdat het voor bedrijven steeds lastiger wordt om voldoende gekwalificeerd personeel aan te trekken.

Wat gaan we doen?

“Een tekort aan goed geschoold personeel is de grootste beperkende factor voor het midden- en kleinbedrijf in de maakindustrie in Utrecht-West. Om-, bij- en herscholing is dan ook hard nodig”, aldus Loes Klanderman-Brijker, regiomanager VNO-NCW provincie Utrecht en MKB-Nederland Midden. De MKB-Deal is aangevraagd om de aansluiting tussen onderwijs en technische (praktische) beroepen te verbeteren, maar ook om het techniekonderwijs te versterken en uit te breiden. Om de instroom te vergroten en leven lang ontwikkelen te stimuleren. “Vanuit VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden zijn we van meet af aan betrokken geweest bij het opstellen van de MKB-Deal. Het is nu zaak om, met de MKB-Deal als vertrekpunt, de regionale verbinding tussen mkb en onderwijsinstelling te versterken zodat we goed geschoold technisch personeel kunnen werven”.

Drie initiatieven

De steun vanuit het Rijk gaat naar drie concrete initiatieven die zich inzetten voor praktijkgericht onderwijs:

  • de Technohub in Woerden (basisonderwijs, VMBO en HAVO/VWO)
  • het Vakcentrum voor de Maakindustrie in Nieuwegein (regulier vervolgonderwijs)
  • de Makerspace in Mijdrecht (basisonderwijs, MAVO/HAVO/VWO)

Met de geografisch spreiding van de initiatieven over Utrecht-West, wordt een grotere doelgroep jongeren en studenten bereikt. Door deze aanpak wordt op alle onderwijsniveaus een doorlopende leerlijn aangeboden in de eigen regio.

Start

Eind februari/begin maart 2020 is de feestelijke presentatie en start van de MKB-deals, in aanwezigheid van staatssecretaris Mona Keijzer.