En de meest ondernemersvriendelijke politieke partij van de provincie Utrecht is?

En de meest ondernemersvriendelijke politieke partij van de provincie Utrecht is?

Provinciaal Ondernemers Statenverkiezingsdebat Utrecht

Op 20 maart 2019 is het zover: de Provinciale Statenverkiezingen. Wat betekent de provinciale politiek in de provincie Utrecht voor ondernemers en welke partij is het meest ondernemersvriendelijk? Ondernemers uit de provincie Utrecht waren op vrijdag 15 februari 2019 te gast bij Bol.com in Utrecht om die vragen tijdens het Provinciaal Ondernemers Statenverkiezingsdebat Utrecht, dat MKB-Utrecht en VNO-NCW provincie Utrecht organiseerden, helder te krijgen.

Om zeven uur ’s ochtends meldden de provinciale lijsttrekkers van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD, 50Plus en ondernemers zich bij Bol.com in Utrecht voor het verkiezingsdebat. Drie ondernemers uit de provincie Utrecht hebben vanuit hun eigen lokale- c.q. bedrijfssituatie een stelling gelanceerd waarover de lijststrekkers met elkaar en met de aanwezige ondernemers in debat gingen. Tijdens het debat hebben de aanwezige ondernemers ook suggesties voor oplossingen c.q. beleidsvoorstellen aan de politieke partijen gedaan waarmee het nieuwe College van Gedeputeerde Staten en de politieke partijen na de verkiezingen concreet aan de slag kunnen gaan.

De drie ondernemers die een stelling voor het verkiezingsdebat hebben gelanceerd waren:

Ruimte voor ondernemen

Margreet Kok, voorzitter Bedrijvenkring Bunschoten-Spakenburg, geeft aan dat de provincie Utrecht onvoldoende slagvaardig is om de uitbreiding van bestaande bedrijven en ruimte voor nieuwe bedrijven te faciliteren. Zij illustreert dit aan de hand van een case die op dit moment speelt op het bedrijventerrein in Bunschoten. Een technologisch bedrijf uit Bunschoten moet noodgedwongen, door tekort aan ruimte, uitwijken naar Almere.

Betere aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs

Serge Smit, lid van de Technologieraad Regio Utrecht en mede-eigenaar van Oxipack, introduceert de tweede stelling. ‘Personeel is voor ons een hot item. Het is moeilijk om goed gekwalificeerd technisch personeel te vinden, op te leiden en samen te werken met het onderwijs’. Volgens Smit zou het makkelijker moeten zijn om technisch opgeleide mensen te vinden. Ook zit er een kloof tussen het bedrijfsleven en onderwijs: ‘in sommige zaken moeten wij snel reageren en acteren en vangen we bot bij het onderwijs’, aldus Smit. Smit vraagt tijdens het debat aan de politieke partijen of de provincie Utrecht ervoor gaat zorgen dat hij over vier jaar minstens twee reacties op een vacature krijgt’.

Provincie Utrecht slibt dicht

De derde stelling wordt geïntroduceerd door Peter de Rooy van De Rooy Transport-Logistiek en regiobestuurder bij TLN Noord-West. ‘Als er niets extra’s gebeurt loopt de provincie Utrecht de komende jaren vast’. Verdere verstedelijking en economische groei doen de behoefte aan mobiliteit flink toenemen. Steden groeien en moeten ondanks steeds verdere verdichting toch bevoorraad worden. Ook de snelwegen en de provinciale wegen lopen vast. Treinen, bussen en sneltrams zijn, zeker in de spits, overvol en fietspaden krijgen steeds meer- en verschillende fietsen te verwerken. De vraag van De Rooy aan de politieke lijsttrekkers is dan ook welke concrete maatregelen zij gaan nemen om de groei van mobiliteit (inclusief goederenvervoer) de komende jaren te faciliteren en financieren.

En de winnaar is…

Gebaseerd op de antwoorden van de lijsttrekkers stemden de ondernemers aan het einde van het debat over welke politieke partij de meest ondernemersvriendelijke van de provincie Utrecht is. De VVD is de winnaar geworden, gevolgd door D66.

Bedrijvenkring Nunspeet gaat partnerschap aan met MKB-Midden/VNO-NCW Midden

Bedrijvenkring Nunspeet en MKB-Midden/VNO-NCW Midden gaan intensiever samenwerken om een sterker ondernemersgeluid te laten horen in de gemeente Nunspeet. Dat doen ze door middel van een samenwerkingsovereenkomst die op maandag 28 januari 2019 is ondertekend.

Ab van de Beek, voorzitter Bedrijvenkring Nunspeet: ‘Ondernemers in Nunspeet zijn goed georganiseerd binnen de Bedrijvenkring Nunspeet. Naast lokale samenwerking is regionale- en provinciale samenwerking voor ondernemers(verenigingen) ook steeds belangrijker in deze tijd waarin ontwikkelingen elkaar razendsnel opvolgen. Professionele ondersteuning in de lobby is daarbij noodzakelijk. Daarom is Bedrijvenkring Nunspeet een partnerschap aangegaan met MKB-Midden/VNO-NCW Midden. Zij zijn sterk in belangenbehartiging voor ondernemers in de regio Noord Veluwe en ze gaan ons ondersteunen in de belangenbehartiging.’

Lokaal krachten bundelen

Bedrijvenkring Nunspeet organiseert diverse activiteiten zoals netwerkbijeenkomsten, thema bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken met als doel ondernemend Nunspeet met elkaar te verbinden.

Tevens behartigt Bedrijvenkring Nunspeet de belangen van ondernemers in de gemeente Harderwijk op onderwerpen die het belang van individuele leden overstijgen en wil zij ondernemers informeren over ontwikkelingen die voor hun relevant zijn. Bedrijvenkring Nunspeet heeft regelmatig overleg met de betrokken wethouder(s) om relevante zaken op economisch gebied in de gemeente Nunspeet te bespreken.

Op regionaal niveau

MKB-Midden en VNO-NCW Midden dragen naast lokale belangenbehartiging ook zorg voor regionale belangenbehartiging van ondernemers in onder andere in de regio Noord Veluwe. Bovendien heeft MKB-Midden/VNO-NCW Midden professionele werknemers in dienst die kennis hebben van belangenbehartiging. Bedrijvenkring Harderwijk wil graag gebruik maken van deze kennis.