Vernieuwers gezocht voor arbeidsmarktregio Midden-Utrecht!

Gezocht: innovatieve projecten! Om precies te zijn: intermediairs die frisse ideeën hebben voor projecten om de kansen op duurzaam werk voor kwetsbare werkzoekenden te vergroten. Bent u zo’n intermediair in de regio Midden-Utrecht die in een anders-dan-anders project aan de slag wil om een nieuwe brug te slaan tussen deze werkzoekenden en werkgevers? Dien dan nu uw projectvoorstel in. Want wij stellen voor ieder project tot € 45.000,- aan cofinanciering beschikbaar!

‘Werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt’ is een relatief begrip. Sommige mensen hebben wat hulp nodig om jobfit te worden, maar met deze werkzoekenden zijn hoe dan ook veel meer succesvolle matches te maken dan verondersteld. Wij zijn op zoek naar omdenkers onder de intermediairs, de matchers bij uitstek, die in een project nieuwe wegen willen bewandelen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Door anders te werven, te selecteren, te ontwikkelen, te scholen… U kent de markt, u weet het best wat nodig en passend is. Zo leren we met elkaar nog beter wat werkt voor een inclusieve arbeidsmarkt.

Uw voordeel
De innovatieregeling voor intermediairs in het kader van Perspectief op Werk voorziet in een vorm van cofinanciering. U kunt per project maximaal € 45.000,- aan cofinanciering ontvangen om uw project te realiseren. Voor het andere deel van de financiering draagt u zelf zorg.

Hoe werkt het
U stelt een korte, bondige projectbeschrijving op. Die bevat in ieder geval:
– Een omschrijving van het project en de activiteiten
– De beoogde resultaten
– Een omschrijving van het innovatieve karakter van het project
– Een (tijds)planning
– Een begroting, inclusief cofinanciering

U mailt uw aanvraag naar Anouk van Rooijen van VNO-NCW Midden.
Het bureau VNO-NCW Midden voert de innovatieregeling uit namens de Utrechtse Werktafel, een samenwerkingsverband van arbeidsmarktpartijen in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht.

We hanteren een brede definitie van intermediairs. Ook allianties en andere partijen met het doel om mensen uit de doelgroep te begeleiden richting arbeidsmarkt komen in aanmerking voor deze innovatieregeling.

Toekenning van de middelen zal plaatsvinden op basis van een puntentelling van vastgestelde criteria. De hoogst scorende partijen worden geselecteerd.

Belangrijkste criteria
Het project is vernieuwend
– Het project heeft een leereffect voor andere arbeidsmarktpartijen waar het gaat om het vergroten van kansen op duurzaam werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en het project geeft handvatten voor borging van dit leereffect
– De aanvrager en uitvoerder zijn gevestigd in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Start
De regeling wordt geopend op 1 december 2020. Vanaf die datum heeft u vier weken de tijd om uw plan op hoofdlijnen in te dienen.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de regeling? Neem dan gerust per mail of telefonisch via 06-4154 5277 contact op met Anouk van Rooijen, VNO-NCW Midden.

Miljoenenontbijt Regio Utrecht: optimisme, kansen en investeren

Ook dit jaar vond hét Miljoenenontbijt voor de regio Utrecht plaats. Zowel wat inhoud als vorm betreft een bijzondere editie. Door de huidige ontwikkelingen vond het ontbijt online plaats met politici, economen en ondernemers aan tafel – live – in de studio. We kunnen er niet omheen: de diepe economische recessie treft ook de provincie Utrecht, maar de regio blijft optimistisch en ziet kansen. Juist door te investeren en te innoveren.

Hét Miljoenenontbijt voor de regio Utrecht wordt georganiseerd door PwC, ING, VNO-NCW Midden, MKB-Nederland Midden en Economic Board Utrecht (EBU). Aan het woord Marieke Blom (Hoofdeconoom, ING), Richard Goldstein (lid raad van bestuur, PwC), Albert Arp (CEO Jaarbeurs Holding Utrecht) en Klaas Verschuure (Wethouder gemeente Utrecht en ambassadeur Economic Board Utrecht). Samen gingen zij in op de vraag in hoeverre de maatregelen uit de miljoenennota helpen bij het herstel van de economie. Wat doet de overheid en wat doen de bedrijven zelf om zich aan te passen? En biedt deze periode ook kansen?

Het zekere voor het onzekere
Marieke Blom trakteerde tijdens het ontbijt op vooruitzichten voor de economie en begroting voor 2021 met ‘Het zekere voor het onzekere’ als thema. Het onzekere duidelijk door de huidige omstandigheden en het zekere vooral ingevuld door de overheid. Want zekerheid bieden is de rol van de overheid nu, vindt Blom. Wat leren we van haar verhaal?

Vooral een crisis voor dienstensector
De import en export zijn geraakt, maar ook weer relatief goed aangetrokken. Dat heeft ermee te maken dat deze crisis vooral een crisis is voor de dienstensector, de zakelijke dienstverlening. De goederensector ondervindt minder impact. Hoewel deze sector normaal gesproken gevoelig is voor conjuncturele schommelingen, is die nu relatief beperkt geraakt.

Consumptie huishoudens hard geraakt
Het is verder duidelijk dat de consumptie van huishoudens het aller hardst geraakt is. Mensen konden simpelweg niet consumeren in de afgelopen maanden. Vooral bij mensen met hogere inkomens, die nu hun geld niet uitgeven aan reizen en in de horeca, is te zien dat die veel meer spaargeld hebben.

Investeringen bedrijven zorgelijk, maar groeien in 2021 kan
Investeringen door bedrijven zijn heel snel afgenomen. Dat veert wel weer een beetje op, volgens Blom, maar blijft zorgelijk. Het vertrouwen in detailhandel en industrie neemt weer toe, de bouw blijft iets achter en de consumptievraag blijft laag. Het geven van vooruitzichten blijft lastig en onzeker, maar: “hard vallen in 2020 en in 2021 weer groeien kan wél!”

Werkloosheid neemt toe
ZZP’ers, ondernemers en flexwerkers zijn tot nu toe harder geraakt dan mensen met een vast contract. Maar dat wil niet zeggen dat mensen met een vaste baan verder geen impact zullen merken. Bedrijven bekijken nu hoe zij het kunnen doen met minder mensen. Ontslagrondes zijn te verwachten. Tegelijkertijd: de werkeloosheid zal van 4,5% van de beroepsbevolking misschien toenemen tot 7%, maar dat is toch slechts een klein percentage dat er dan bij komt. “Het is natuurlijk buitengewoon pijnlijk voor deze groep, maar het is wel een kleine groep die deze pijn voelt”, voorspelt Blom.

De overheid legt een bodem onder de markt
Met de steunpakketten probeert de overheid een bodem onder de markt te leggen. Het eerste pakket was heel groot, het tweede al kleiner en bovendien niet helemaal gebruikt en het derde pakket zal nog kleiner zijn, maar nog wel afhankelijk van het virus. Al met al heeft de overheid zo’n 60 miljard extra uitgegeven in 2020. In 2021 wordt dat weer minder en laat de overheid het weer aan de markt over. Blom geeft aan dat het goed is dat de overheid deze bodem heeft gelegd; deze stut heeft erger voorkomen. Want periodes van werkeloosheid en lage investeringen door bedrijven duren vaak lang.

URECA voor ondernemers
De gemeente moest ook snel schakelen. De bedrijfsvoering moest gewoon doorgaan; er worden kinderen geboren, paspoorten blijven nodig en ook de vuilnis moet gewoon worden opgehaald. Terwijl alle medewerkers van de een op de andere dag thuis moesten werken. De gemeente heeft veel contact gehouden met ondernemers, geeft Verschuure aan. Voor de afhandeling van regelingen, zoals TOZO en NOW moesten snel veel ambtenaren worden vrijgemaakt. “Het was alle hens aan dek en dat is het nog steeds eigenlijk. Er komen veel ondernemers met vragen. Dat heeft er ook voor gezorgd dat we met EBU, PwC, VNO-NCW provincie Utrecht en MKB-Nederland Midden en de Provincie het URECA-loket hebben opgericht. Met onze gezamenlijke expertise helpen we ondernemers”. Ondernemen in onzekere tijden? Klik hier voor tips en trucs.

Arp: “De overheid kan innovatie stimuleren. Maar het is ook de verantwoordelijkheid voor bedrijven zelf!” Goldstein: “Stimulering door de overheid is nu vooral belangrijk voor startups en scale-ups”. Wel moet deze steun langzaam weer afnemen. Blom: “De overheid heeft de economie met grote steunpakketten op niveau gehouden. Anders was er weinig groeiperspectief en waren er geen investeringen. Doordat de overheid de economie op niveau heeft kunnen houden, durven bedrijven te investeren, want zij zien nu groeikansen”.

Groeien door investeren in kennis, innovatie en infrastructuur
Het is heel lastig om te prognosticeren hoe het volgend jaar precies zal gaan met de economie. Zijn we uiteindelijk het virus de baas, komt er nog een lockdown etc? Maar, denkt Blom: “Je mag ervan uitgaan dat het binnen een jaar weer stabiliseert”. Wel zal de dienstensector langer impact ervaren, zoals vervoer, horeca en evenementen. Blom verwacht daarbij veel van het Nationaal Groeifonds.