Gratis ontwikkeladviezen voor jouw werknemers

Het werk verandert voor veel mkb-bedrijven. Het wordt digitaler, meer op afstand en er zijn zelfs banen die verdwijnen, zeker nu. Mogelijk herken je dit ook in jouw bedrijf. Om werknemers in het mkb te helpen zich hier tijdig op voor te bereiden, start de overheid de regeling NL leert door. Vanaf 1 augustus kunnen jouw werknemers gratis ontwikkeladvies krijgen. Dit geeft hen inzicht in hun persoonlijke mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Het startpunt van het ontwikkeladvies is een arbeidsmarktscan. De scan geeft een beeld van ontwikkelmogelijkheden en (bij)scholingsmogelijkheden die aansluiten op de ervaring en wensen van je werknemers. Zowel binnen jouw bedrijf als daarbuiten.

Gratis scholingstrajecten

Jouw werknemers kunnen dit najaar ook gratis (online) scholingstrajecten volgen. Zij kunnen kiezen voor een kortdurende cursus, vakgerichte bijscholing, vakgerichte module of oriëntatie op omscholing. Een ideale manier voor werknemers om hun kennis of skills uit te breiden en te updaten. Bijvoorbeeld als de werkzaamheden en werkprocessen binnen jouw bedrijf veranderen. Ook handig: de subsidieaanvraag voor loopbaanadvies en scholingskosten wordt gedaan door de adviseur of opleider.

Wil jij gratis loopbaanadvies of (bij)scholing voor jouw werknemers? Ga naar hoewerktnederland.nl

 Over NL leert door

Vanaf 6 juli 2020 kunnen werkgevers de NOW 2.0 aanvragen. Dit tweede noodpakket is erop gericht om zo veel mogelijk banen te behouden. Werkgevers die de NOW 2.0-regeling aanvragen, zijn verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan scholing te doen. Om werkgevers en werknemers hierbij te helpen, introduceert het kabinet de regeling NL leert door. Vanuit deze regeling is €50 miljoen euro beschikbaar voor gratis ontwikkeladvies en gratis (online) scholing. Doel is om werkenden en werkgevers bewust te maken van het belang van leren en ontwikkelen. NL leert door helpt werkenden en werkzoekenden zich voor te bereiden op (ander) werk. NL leert door is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

SLIM-Regeling

Wil je een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan voor jouw hele bedrijf? Dat kan! Vanaf september ook gebruikmaken van de SLIM-regeling. Met de SLIM-regeling kunnen mkb-ondernemers maximaal € 24.999 subsidie krijgen voor maatregelen gericht op opleiden en ontwikkelen. Zoals het in kaart brengen van scholings- en opleidingsbehoeften in jouw onderneming. Ook het oprichten van een bedrijfsschool en het aanbieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg komen in aanmerking voor subsidie.

Provincie Overijssel ondersteunt bedrijven en verenigingen tijdens de coronacrisis

De coronacrisis raakt het midden- en kleinbedrijf, culturele en maatschappelijke ondernemingen, organisaties en verenigingen hard. De provincie Overijssel komt daarom met drie regelingen om deze sectoren te ondersteunen. De regelingen zijn onderdeel van het herstelpakket ‘de Overijsselse Aanpak’. Na de zomer worden verder aanvullende maatregelen genomen.

Cofinanciering noodsteun culturele en creatieve sector

De provincie investeert 3,4 miljoen euro om de culturele sector te ondersteunen. Daarvan was 1,6 miljoen euro al gereserveerd voor culturele instellingen die van vitaal belang zijn in de regio en waarvoor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap middelen beschikbaar heeft gesteld. Deze steun van het Rijk is onder voorbehoud van cofinanciering door de regio. Samen met de gemeenten cofinanciert de provincie Overijssel deze steun vanuit het Rijk. Het gaat in Overijssel om: Wilmink Muziekcentrum, Metropool, Concordia, Schouwburg Hengelo, Zwolse Theaters, De Fundatie, Hedon, Burgerweeshuis en MIMIK.

Voor verdere steun- en herstelmaatregelen stelt de provincie nu nog eens 1,8 miljoen euro beschikbaar vanuit het Stimuleringsfonds Overijssel voor instellingen en activiteiten waarvoor de provincie in 2020 de hoofdsubsidiegever is. Voor culturele instellingen die vallen onder de zogenoemde BIS 2017-2020 (Basisinfrastuctuur) en instellingen en festivals die meerjarige subsidie van de zes rijkscultuurfondsen ontvangen, stelt het Rijk in totaal 113 miljoen euro beschikbaar.

Digitaliseringsvoucher

Overijsselse mkb’ers, culturele en maatschappelijke ondernemingen kunnen een Digitaliseringsvoucher aanvragen. Met deze voucher kan een in Overijssel gevestigd bedrijf worden ingeschakeld voor het digitaliseren van producten en productieprocessen en het digitaal bereiken en bedienen van klanten en leden. Denk hierbij aan zaken als het verbeteren van de webshop van een winkelier, ontwikkelen van online inschrijfmodules voor sportlessen of het organiseren van een digitale tour of het aanbieden van een concert met een livestream. De provincie verstrekt vouchers van maximaal 2.500 euro voor digitale dienstverlening en maximaal 10.000 euro voor digitalisering van producten en processen. Er is sprake van cofinanciering; de voucher kan worden ingezet voor maximaal de helft van de kosten. De voucher kan vanaf maandag 13 juli worden aangevraagd via het subsidieloket van de provincie Overijssel. In totaal is een bedrag van 250.000 euro beschikbaar.

Aanvragen kan hier

Vitale en gezonde samenleving

Maatschappelijke, culturele of sportinitiatieven die betrekking hebben op de gevolgen van de coronacrisis en bijdragen aan een gezonde en vitale samenleving kunnen een beroep doen op de regeling ‘Vitale en gezonde samenleving 2020’. De regeling kan ook worden ingezet voor advies en ondersteuning om het verdienmodel te verbeteren en het initiatief toekomstbestendig te maken. De regeling is bedoeld voor echte noaberschapsinitiatieven; samen werken aan het verbeteren van de leefomgeving, zoals het organiseren van locatietheater, nieuwe doelgroepen zoeken voor een sportvereniging of een project om eenzaamheid tegen te gaan. Per initiatief is een bedrag van maximaal 2.500 euro beschikbaar. Een van de voorwaarden in de subsidie is dat de aanvragers hun ervaringen delen op de website samenvoorelkaar.nl. Zo kunnen ook anderen hiervan leren. De regeling kan vanaf 3 augustus worden aangevraagd.