Centrum Doetinchem krijgt 4e KVO-ster voor veiligheid

Het centrum van Doetinchem heeft de 4e Keurmerk voor Veilig Ondernemen-winkelgebieden uitgereikt gekregen voor het vele werk dat ondernemers, centrummanagement, gemeente, brandweer en politie de afgelopen twee jaar gezamenlijk hebben verzet om de veiligheid in het centrum van Doetinchem te verbeteren. De leden van de werkgroep KVO ontvingen op 25 april jl. de vierde Veiligheidsster uit handen van wethouder Drenth.

De vierde ster houdt in dat het centrum van Doetinchem opnieuw gecertificeerd is in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Zeven jaar geleden zijn de ondernemers van het centrum van Doetinchem onder begeleiding van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel het KVO-project gestart met het ondertekenen van een convenant met de gemeente, politie en brandweer. Daarin zijn afspraken vastgelegd om de criminaliteit en onveiligheid structureel aan te pakken. Om te garanderen dat de samenwerking structureel blijft, is het keurmerk slechts twee jaar geldig. Na twee jaar wordt beoordeeld of de afgesproken maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd en of de samenwerking nog steeds goed loopt. Als dat het geval is, krijgt het winkelgebied opnieuw een KVO-certificaat dat twee jaar geldig is. Het KVO-project is inmiddels overgenomen door het CCV ( centrum voor criminialiteitspreventie en veiligheid), omdat het HBD is opgeheven.

De afgelopen twee jaren hebben de verschillende partners de nodige resultaten geboekt in de strijd tegen winkelcriminaliteit. Een onderdeel hiervan is bewustwording hoe met de risico’s om te gaan, alsmede preventief maatregelen kunnen worden genomen. Tijdens de week van de veiligheid hebben we een workshop ‘Laat je niet overvallen’ georganiseerd. De brandweer Doetinchem heeft in het centrum van Doetinchem een pop-up store gevestigd voor 1 maand waarbij het winkelend publiek gewezen werd op de brandveiligheid in een woning. De pop-up store was een succes!
Eens in de twee jaar wordt een enquête gehouden onder ondernemers in het centrum om de resultaten te meten van alle activiteiten op het gebied van veiligheid. In 2009 heeft er een nul meting plaats gevonden en in 2016 een 3e meting waarin het veiligheidsaspect op alle vlakken is verbeterd t.o.v. 2009!

Bewezen succes

CCV-projectadviseur Martijn Wildeboer: “Verspreid over heel Nederland werken we in meer dan 350 winkelgebieden aan grotere veiligheid met  behulp van de KVO-methode. De ervaringen bewijzen het succes van deze werkwijze. Het gevoel van veiligheid bij ondernemers, winkelpersoneel en klanten stijgt enorm en de schade als gevolg van criminaliteit en vandalisme daalt aanzienlijk.” Het KVO heeft een positieve bijdrage geleverd aan een schoon, heel en veilig centrum van Doetinchem.

Door | 02-05-2017 | Uncategorized | 0 reacties
Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Over de schrijver:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.