Geld voor Gelderse stikstofmaatregelen

Provincie Gelderland stelt € 33,5 miljoen beschikbaar voor de aanpak van stikstof. Dat besloten Provinciale Staten. Het gaat om geld voor onderzoek naar het duurzamer maken van de bouw, de binnenvaart en de industrie en geld voor gezonde en duurzame kalverbedrijven. Met deze aanpak kunnen de stikstofmaatregelen van start. De eerste keukentafelgesprekken met houders van kalveren beginnen na de zomer van 2020.

Onderzoek en subsidie

Gelderland steekt onder andere € 2,5 miljoen in onderzoek naar het duurzamer maken van de bouw, binnenvaart en de industrie. Bij de industrie gaat het om een subsidie voor Slimme en Schone duurzame productielocaties (€ 1 miljoen). De subsidie is bedoeld om ondernemers te stimuleren slimme en duurzame technologie toe te passen. Ondernemers kunnen hiervoor een subsidie van maximaal € 200.000 ontvangen. Ook werkt provincie Gelderland samen met het Expertise en Innovatie Centrum Binnenvaart om onderzoek te doen naar het duurzamer maken van de binnenvaart.

Drenth: “Aan de slag”

Gedeputeerde Peter Drenth: “We willen in Gelderland aan de slag. Dat kan nu. We willen perspectief bieden aan alle sectoren, en aan onze inwoners. We willen kunnen genieten van de natuur en ook gewoon kunnen wonen, werken en leven. De eerste stappen maken we door bijvoorbeeld in de industrie te onderzoeken welke slimme combinaties mogelijk zijn om én het stikstofvraagstuk én de energietransitie aan te pakken. We hebben meer te doen, en we zien mogelijkheden om vraagstukken rond droogte, stikstof en energie samen op te pakken.”

Kalverbedrijven

Daarnaast reserveert de provincie € 30 miljoen voor kalverbedrijven. Door COVID-19 zijn er in de agrarische sector een aantal bedrijven die in zwaar weer zitten. Het Rijk komt in het kader van stikstof met een beëindigingsregeling voor veehouderijen met productierechten. De Gelderse maatregelen zijn aanvullend op die van het Rijk. Ze zijn gericht op een duurzaam uitzicht op de toekomst voor de kalverbedrijven. Met behulp van keukentafelgesprekken onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn voor vernieuwing, het vinden van andere verdienmodellen of eventueel het beëindigen van bedrijven. Met het geld voor vernieuwing willen we een duurzame omslag naar betere staltechnieken mogelijk maken. Dat kan door proefbedrijven te laten experimenteren met nieuwe technieken. Zo kunnen de bedrijven komen tot nieuwe stalsystemen, die landelijk geaccepteerd kunnen worden.

Gelders plan voor aanpak stikstof

Provincie Gelderland heeft sinds oktober 2019 samen met de Gelderse partijen uit de bouw, mobiliteit, landbouw, natuur, industrie, regio’s en waterschappen gewerkt aan een Gelders plan om de stikstofproblematiek aan te pakken. Daar zijn mogelijke maatregelen uitgekomen, om stikstof te verminderen en de natuur sterker te maken.

Effect van maatregelen

Van alle mogelijke maatregelen die worden genoemd, berekenen we wat ze opleveren als het gaat om het verminderen van stikstofuitstoot en het effect op de natuur. Ook willen we weten hoeveel tijd en geld voor maatregelen nodig zijn. Provincie Gelderland wil met de Gelderse partners inzetten op de maatregelen die het meeste effect hebben. Daarover komt na de zomer van 2020 meer duidelijkheid.

Door | 10-07-2020 | Regionaal Nieuws | 0 reacties
Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Over de schrijver:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.