GOUDEN TIPS VOOR OPTIMAAL OVERIJSSELS ONDERNEMERSKLIMAAT

In de week van 10 tot en met 17 november organiseerde provincie Overijssel de week van de Overijsselse ondernemer. Centrale vraag: Overijssel is de meest ondernemersvriendelijke provincie van Nederland. Wat is uw gouden tip zodat wij het ook blijven? De arbeidsmarkt, een meedenkende overheid en nog beter bekendmaken wat provincie Overijssel te bieden heeft, blijken belangrijke aandachtspunten.

Ondernemers in Overijssel zijn de ruggengraat van de economie en dé banenmotor van de provincie. Hun activiteiten zijn van grote betekenis voor bijvoorbeeld de leefbaarheid in onze winkelcentra, de  innovaties in de agrarische sector, de ontwikkelingen op het gebied van schone energie en circulaire economie, de opleidingen die de onderwijssector biedt, de welvaart en de banengroei. Tijdens de verschillende bijeenkomsten, via #overijsselonderneemt en de websitewww.jijenoverijssel.nl/ondernemen zijn tal van tips binnenkomen voor de ontwikkeling van een optimaal ondernemersklimaat.

Arbeidsmarkt
Diverse bedrijven geven aan dat zij moeite hebben om geschikt personeel aan te trekken. Met name aan goed opgeleid technisch personeel en vakmensen is een groot gebrek. Dit zet een rem om de toekomstige ontwikkelingen. Ondernemers geven aan dat samen optrekken en kennisdelen – met overheid en onderwijs – het beste werkt.  Als goed voorbeeld noemen zij het nieuwe netwerk ‘de Pioniers, krachtclub voor ondernemend Overijssel’. Deze pioniers, allen afkomstig uit het bedrijfsleven, delen succesvolle voorbeelden van aantrekkelijk werkgeverschap en het werven van talenten.

Meedenkende overheid
Het gaat weer  goed met de economie en dus groeien de bedrijven. Uitbreiding van het bedrijf gaat echter niet altijd gemakkelijk. Ondernemers ervaren dat de geldende regels en kaders hun flexibiliteit en snelheid van handelen beperken. Wat hierbij helpt, volgens de ondernemers, is een meedenkende overheid met begrip voor de situatie van de ondernemer. En wat zeker helpt is het op tijd betalen van rekeningen.

Ondernemersverenigingen
Ondernemers zijn vaak onbekend met hetgeen de provincie Overijssel hen te bieden heeft in de vorm van kennis, netwerk en ondersteuning. Hun oproep deze week is dat die die mogelijkheden breder gedeeld kunnen worden door bijvoorbeeld directer te communiceren naar de lokale ondernemersverenigingen. Nog een tip: de provinciale website meer inrichten vanuit de klant en minder vanuit het aanbod waardoor het voor ondernemers gemakkelijker is informatie te vinden.

Regelmatig ontmoeten
Ondernemers houden van korte lijnen met de contactpersonen van de provincie en gemeente, vinden het prettig als er snel gereageerd en men elkaar regelmatig ontmoet. Ook geven de ondernemers aan dat zij graag nauw betrokken willen worden bij de ontwikkeling van nieuw beleid en instrumenten waardoor het beter aansluit bij hun bedrijfssituatie.

Hoe verder
De tips die wij hebben ontvangen bieden zeer praktische handvatten om ons beleid en de communicatie daarover nog beter op de wensen van de ondernemers af te stemmen. Waar wij direct mee aan de slag gaan is onze website. Het nakomen en waar mogelijk inkorten van de betalingstermijnen heeft eveneens prioriteit. Hierover gaan wij ook in gesprek met de gemeenten. En wij gaan eerder en vaker het gesprek aan met de ondernemers.

Ondernemersvriendelijkst
Provincie Overijssel werkt, in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, het onderwijs en gemeenten,  aan het meest optimale ondernemersklimaat. Zodat  ondernemers kunnen starten, groeien en innoveren. Denk daarbij aan effectieve regelgeving, financiële ondersteuningsmogelijkheden, professionele dienstverlening, optimale vestigingslocaties, het bij elkaar brengen van de juiste partijen, lobby voor de ondernemersbelangen in Den Haag en Brussel. Als provincie zijn wij continu bezig om dat beleid en onze inspanningen up to date te houden.

In november 2016 heeft Overijssel de titel ‘MKB-vriendelijkste provincie van Nederland’ gewonnen. Nu wij het zijn willen wij het ook blijven. En met elkaar gaat dat lukken!

Door | 20-11-2017 | Regionaal Nieuws | 0 reacties
Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Over de schrijver:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.