Inspirerende Marktdag Ondernemend Samen Werken in Utrecht op 11 oktober 2017

De Marktdag heeft toekomstbestendig bouwen in de provincie Utrecht extra impuls gegeven

 Bernard Wientjes, voorzitter van ‘De Bouwagenda’, en gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof van de provincie Utrecht hebben tijdens de Marktdag Ondernemend Samen Werken op 11 oktober 2017 opdrachtgevers en opdrachtnemers in de provincie Utrecht opgeroepen toekomstbestendig bouwen daadkrachtig op te pakken.

Wientjes gaf aan: “Parijs en een omslag naar een circulaire economie zijn alleen te realiseren door een revolutionaire aanpak in de bouw. ‘De Bouwagenda’ bevat ambitieuze plannen voor de aanpak van grote maatschappelijke opgaven. Het toekomstbestendig maken van onze infrastructuur, de vernieuwing en verduurzaming van huizen en gebouwen en het gezond maken van scholen heeft topprioriteit. Er is een revolutie in de bouw nodig; als we nu niet anders gaan bouwen zijn we te laat. Zo moeten er zeven miljoen huizen van het gas gekoppeld worden, vier- tot zevenduizend scholen hebben lokalen met een volstrekt ongezond binnenklimaat. Steden kunnen hun regenwater niet kwijt en de komende jaren is 100.000 kilometer riolering aan vervanging toe. Als je dat effectief wilt gaan aanpakken, dan moeten overheid, bedrijfsleven en wetenschap met elkaar om tafel. Er is in Nederland geld genoeg voor verduurzaming. Laat pensioenfondsen investeren in duurzame scholen. Voor het opknappen van huurhuizen moet de overheid de woningcorporaties in staat stellen om de zo gehate verhuurdersheffing in te zetten om hun huizen duurzaam te maken. ‘De Bouwagenda’ is de Haarlemmerolie die zaken in beweging brengt.”

In diverse workshops kwamen thema’s van toekomstbestendig bouwen aan bod, zoals ‘gasloos bouwen’ en ‘langer thuis wonen’. Opdrachtgevers en opdrachtnemers gingen hierover met elkaar in gesprek. Bernard Wientjes is het eens met Natuur en Milieu. Ook hij vindt dat het onverstandig is om nu nog zo veel huizen aan te sluiten op aardgas. Hij noemt de bouwwereld te conservatief. “Wij willen maar één ding: dat we zo snel mogelijk huizen bouwen die ‘nul op de meter’ hebben, die geen gasaansluiting meer hebben, en we vinden het natuurlijk doodzonde dat er nu huizen gebouwd worden die later uiteindelijk weer gestript en duurzaam gemaakt moeten worden.

Met betrekking tot het thema zorg en wonen: ‘’In 2040 telt Nederland 4,7 miljoen 65-plussers, waarvan 2 miljoen 80-plussers. Het  aantal huizen dat geschikt is voor thuis wonen blijft achter bij de groei van 65-plussers. Bij ongewijzigd beleid loopt het tekort aan geschikte woningen van 86.000 op tot 750.000 huizen. De bouw moet inzetten op technische en sociale innovatie. Het ontwikkelen van technologische vernieuwingen zoals slimme duurzame diensten moet gecombineerd worden met het vergroten van sociale cohesie op wijk- en straatniveau.’’

Bouwend Nederland, VNO-NCW provincie Utrecht, MKB-Nederland Midden, Provincie Utrecht, gemeente Utrecht, Inkoop Bureau Midden Nederland en Stadswerk hebben als organiserende partijen van de Marktdag zich ten doel gesteld om tijdens de Marktdag opdrachtgevers en opdrachtnemers nader tot elkaar te brengen om wederzijds contact en kennisdeling te bevorderen en toekomstbestendig bouwen een extra impuls te geven. Belangrijk daarbij is dat meer begrip en vertrouwen leidt tot betere samenwerking. Betere samenwerking leidt tot een hogere klantwaarde en een goed rendement.

Op de foto:

Jacqueline Verbeek-Nijhof, gedeputeerde Provincie Utrecht en Bernard Wientjes, voorzitter Taskforce Bouwagenda

Door | 12-10-2017 | Regionaal Nieuws | 0 reacties
Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Over de schrijver:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.