Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit event is voorbij.

Marktdag Aanbesteden Leveringen-Diensten regio Zwolle Dinsdag 20 februari 2018 Provinciehuis Overijssel

februari 20, 2018 @ 13:00 - 17:00

Benieuwd naar de laatste ontwikkelingen in aanbesteden? En, wilt u contact met opdrachtgevers of juist opdrachtnemers?

Kom op dinsdag 20 februari 2018 naar de Marktdag Aanbesteden in het Provinciehuis in Zwolle. Het kernthema van deze bijeenkomst is uiteraard aanbesteden. Maar belangrijk daarbij is dat ‘meer begrip en vertrouwen leidt tot betere samenwerking’. Betere samenwerking leidt tot een hogere klantwaarde en goed rendement.

Dus: kennis opdoen, kennis delen en kennismaken

Het programma ziet er als volgt uit:

13.00 uur:       Ontvangst

13.30 uur:       Welkom

13.35 uur        Thema:

Hoe kunnen we door aanbestedingen de regionale economie versterken!

Inleiding Matthijs Huizing, Aanjager Project Beter Aanbesteden

Korte pitches van opdrachtgevers en opdrachtnemers over aanbesteden.

14.15 uur:       Eerste ronde workshops

15.00 uur:       Pauze

15.25 uur:       Tweede ronde workshops

16.15 uur:       Sluiting en netwerkborrel

U kunt kiezen uit de onderstaande workshops. In de bijlage treft u een korte beschrijving aan. Graag aangeven welke twee workshops uw voorkeur hebben.

WORKSHOPS:

  1. Op weg naar het 150ste Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) van de overheid. Reden voor een feestje?

Inleiding: Mark Bassie (directeur Flex-Beheer en oprichter Comité van Marktplaatsgebruikers )

  1. SROI 3.1 vliegwiel voor publiek private samenwerking

Inleiding: Jenny van de Weg (Expertisecentrum SROI-Arbeidsmarktregio Zwolle)

  1. Een offerte indienen: efficiënt of veel te complex? Is er voldoende ruimte om u te kunnen onderscheiden op kwaliteit?

Inleiding: Maurits Haitsma (afdelingshoofd Inkoop en Contractmanagement ONS) en Gerard Verelst (senior inkoopadviseur ONS)

  1. Wat zijn de meest gemaakte inkoop- en inschrijffouten!

Inleiding: Laurens Smit (directeur Tenderbridge) en Mark Weebers (directeur Bestgrant)

  1. BVP-systematiek: de ondernemer als expert

Inleiding: Harm Tijms (BVP specialist ONS) en Vincent de Gooijer (manager TROTS)

  1. Klachtprocedure bij Commissie van Aanbestedingsexperts

Inleiding: mr. Tineke van Houten (Commissie van Aanbestedingsexperts)

  1. Aanbesteden van inhuur flexibele arbeidskrachten

Inleiding: Jessica de Kuiper (ABU), Sanne Simoens (Driessen HRM), Bert-Jan Rip (Randstad)

  1. Aanbesteden in het zorgvervoer

Inleiding: Saida Akaaboune (AIM)

Datum:             20 februari 2017

Locatie:            Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, Zwolle

Inloop:              13.00 uur

Aanvang:         13.30 uur

Netwerkborrel: 16.15 – 17.30 uur

Aanmelden

Deelname is gratis. U kunt zich per e-mail aanmelden bij bruil@vno-ncwmidden.nl

o.v.v. organisatie, naam, e-mailadres en de voorkeur voor twee workshops. VOL=VOL

BIJLAGE Marktdag Aanbesteden Leveringen en Diensten regio Zwolle

Workshop 1: Op weg naar het 150ste Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) van de overheid. Reden voor een feestje?

In zijn workshop zal worden ingegaan op wat een DAS voor de inhuur van zzp’ers inhoudt en hoe het werkt. Maar vooral zal hij in discussie met het publiek zoeken naar win-winmogelijkheden bij het gebruik van een DAS door overheid en leveranciers.

Inleiding: Mark Bassie (directeur Flex-Beheer en oprichter Comité van Marktplaatsgebruikers )

Workshop 2: SROI 3.1 vliegwiel voor publiek private samenwerking

Het creëren van een Win-Win situatie voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer door in te zetten op duurzame plaatsingen middels opleidingen. Daarbij kan gedacht worden aan de vervangingsvraag in het kader van vergrijzing, etc. Het uitgangspunt is een publiek private samenwerking.

Inleiding: Jenny van de Weg (Expertisecentrum SROI-Arbeidsmarktregio Zwolle)

Workshop 3: Een offerte indienen: efficiënt of veel te complex? Is er voldoende ruimte om u te kunnen onderscheiden op kwaliteit?                                                                             

Een offerte indienen naar aanleiding van een offerteaanvraag of een aanbesteding; efficiënt of veel te complex? Graag willen we aan de hand van stellingen met u in gesprek over hoe u het offerte- of aanbestedingsproces ervaart. Wellicht kan door uw input het offerte- of aanbestedingsproces verbeterd worden! Uiteraard is er ook ruimte om uw vragen te stellen over het offerte- of aanbestedingsproces, waarom wordt er voor een bepaalde procedure gekozen? Prijs of meer kwaliteit georiënteerde aanbestedingen? Hoe komen we tot betere criteria en beoordeling op kwaliteit? Laten we met elkaar in gesprek gaan!

Inleiding: Maurits Haitsma (afdelingshoofd Inkoop en Contractmanagement ONS) en Gerard Verelst (senior inkoopadviseur ONS)

(ONS is het shared service centrum van de provincie Overijssel, gemeente Zwolle en gemeente Kampen)

 Workshop 4: Wat zijn de meest gemaakte inkoop- en inschrijffouten!

Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt. Zo ook bij het inkoop/aanbesteden en bij het inschrijven op opdrachten. In deze workshop wordt ingegaan op de TOP 5 van meest gemaakte fouten bij zowel de inkoopkant als ook bij de inschrijfkant. In gesprek tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers komen we tot manieren om winst te boeken voor de beste inkoopopdracht of inschrijving.

Inleiding: Laurens Smit (directeur Tenderbridge) en Mark Weebers (directeur Bestgrant)

 Workshop 5: BVP-systematiek: de ondernemer als expert

BVP, Best Value Procurement of Prestatie-inkoop, een inkoopmethodiek waarbij de opdrachtgever niet tot in de puntjes opschrijft wat de inschrijver precies moet doen, maar beschrijft welke doelen moeten worden behaald en wat de randvoorwaarden zijn. Hierdoor krijgt de inschrijver, de expert, maximaal de ruimte om beste oplossing te bieden en zich te onderscheiden. De BVP methodiek wordt toegelicht en Vincent de Gooijer zal als inschrijver en winnaar van de recente BVP aanbesteding Housekeeping en Hospitality van de gemeente Zwolle zijn ervaring toelichten. Kortom; een toelichting vanuit zowel de opdrachtgever als vanuit de inschrijver. Wij gaan met u in gesprek om uw vragen te beantwoorden en zijn ze erg benieuwd naar uw reactie op de BVP-systematiek.

Inleiding: Harm Tijms (BVP specialist ONS) en Vincent de Gooijer (manager TROTS)

(ONS is het shared service centrum van de provincie Overijssel, gemeente Zwolle en gemeente Kampen)

Workshop 6: Klachtprocedure bij de Commissie van Aanbestedingsexperts

Stelt een aanbestedende dienst ten onrechte omzeteisen, worden verschillende opdrachten samengevoegd waardoor MKB-bedrijven buiten de boot vallen of blijkt uit de motivering van de gunningsbeslissing dat de aanbestedende dienst criteria heeft toegepast die niet eerder bekend waren? Sinds april 2013 bestaat er naast de mogelijkheid om naar de rechter te stappen, de mogelijkheid gratis een klacht in te dienen bij de Commissie van Aanbestedingsexperts. De Commissie zal in deze workshop deze klachtprocedure toelichten en ook ingaan op voor de praktijk interessante adviezen van de Commissie.

Inleiding: mr. Tineke van Houten (Commissie van Aanbestedingsexperts)

Workshop 7: Aanbesteden van inhuur flexibele arbeidskrachten

Aanbestedende diensten hebben vaak behoefte aan een flexibele schil van arbeidskrachten. Bijvoorbeeld voor projecten, voor het opvangen van pieken of het wegvallen van personeel. De uitzendbranche voor­ziet in deze behoefte. Tevens vervult de branche een belangrijke rol in de opstap naar (nieuw) werk. Wat zijn relevante ontwikkelingen voor de branche? Welke aandachtspunten zijn er in het aanbesteden van de inhuur van personeel? En wat zijn de ervaringen van aanbestedende diensten en marktpartijen? Daarover gaan we graag met u in gesprek!

Inleiding: Jessica de Kuiper (ABU), Sanne Simoens (Driessen HRM), Bert-Jan Rip (Randstad)

Workshop 8: Aanbesteden in het zorgvervoer

Zorgvervoer is een taak van de gemeenten. Het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit speelt hierin een rol in het kader van kennis overdracht. In deze workshop zal kort worden belicht wat de rol en functie van AIM is. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en stellingen zullen opdrachtgevers en opdrachtnemers in gesprek komen over diverse aspecten rond aanbesteden in het zorgvervoer.

Inleiding: Saida Akaaboune (AIM)

Gegevens

Datum:
februari 20, 2018
Tijd:
13:00 - 17:00

Locatie

Provinciehuis Overijssel
Luttenbergstraat 5
Zwolle,
+ Google Maps