Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit event is voorbij.

Marktdag Aanbesteden Werken Twente Donderdag 22 februari 2018 Preston Palace Almelo

februari 22, 2018 @ 13:00 - 17:00

Benieuwd naar de laatste ontwikkelingen in aanbesteden? En, wilt u contact met opdrachtgevers of juist opdrachtnemers?

Kom dan op 22 februari 2018 naar de Marktdag Aanbesteden Werken Twente. En uiteraard zijn naast de bedrijven uit de sector werken ook de gelieerde advies- en ingenieursbureaus uitgenodigd om mee te denken. Het kernthema van deze bijeenkomst is aanbesteden. Maar belangrijk daarbij is dat ‘meer begrip en vertrouwen leidt tot betere samenwerking’. Betere samenwerking leidt tot een hogere klantwaarde en een goed rendement.

Dus: kennis opdoen, kennis delen en kennismaken

Het programma ziet er als volgt uit:

13.00 uur:       Ontvangst

13.30 uur:       Opening door Alex Langius, wethouder gemeente Almelo

 13.35 uur:       Thema: Overheid als aantrekkelijke opdrachtgever!

Inleiding door Ronald Blom (Damsté Advocaten)

Inleiding door Matthijs Huizing (Aanjager Project Beter Aanbesteden)

14.15 uur:       Eerste ronde workshops

15.00 uur:       Pauze

15.25 uur:       Tweede ronde workshops

16.15 uur:       Sluiting en netwerkborrel

U kunt kiezen uit de onderstaande workshops. In de bijlage treft u een korte beschrijving aan. Graag aangeven welke twee workshops uw voorkeur hebben.

 WORKSHOPS

 Circulair Aanbesteden

Inleiding: Erick Wuestmann (Circles/Circlestad)

  1. Verduurzaming vastgoed

Inleiding: Daniël Prins (Veloa)

  1. Fieldlab Camino

Inleiding: Stefan Nijweming (Waterschap Vechtstromen) en Rik Meijer (gemeente Enschede)

  1. Bouwteam: wat is een praktische invulling?

Inleiding: Antoine Broesterhuizen (Infens Advocaten)

5. SROI in Twente: beleid en praktijk

Inleiding: Andy Paulus, Michèl Bosch en Ilse van den Brand (coördinatoren SROI Twente) en Karin Rog (MKB-Infra/TWW)      

  1. Uitnodigingsbeleid gemeenten

Inleiding: Mike de Boer (Regio Twente)

  1. Klachtenprocedure Commissie Aanbestedingsexperts

Inleiding: mr. Tineke van Houten (Commissie van Aanbestedingsexperts)

  1. Veiligheid is geen vanzelfsprekendheid

Inleiding: Jos van Alphen (Bouwend Nederland/Aanbestedingsinstituut)

  1. Procedure Innovatiepartnerschap en toepassen concurrentie gerichte dialoog

Inleiding: Herwin van Schot (gemeente Enschede)

Kortom, een aantrekkelijk programma dat u niet wilt missen!

Wilt u op de hoogte blijven of hebt u leuke ideeën volg en gebruik: #marktdagtwente

Datum:             22 februari 2018

Locatie:            Preston Palace, Laan van Iserlohn 1 te Almelo

Inloop:              13.00 uur

Aanvang:         13.30 uur

Netwerkborrel: 16.15 – 17.30 uur

Aanmelden

Deelname is gratis. U kunt zich per e-mail aanmelden bij bruil@vno-ncwmidden.nl

o.v.v. organisatie, naam, e-mailadres en de voorkeur voor twee workshops.

De Marktdag Aanbesteden wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het URBACT project Procure. Gemeente Almelo ontwikkelt in het Procure project samen met publieke partners een aanpak om inkoop meer bij het regionale mkb te beleggen www.urbactalmelo.nl

BIJLAGE Marktdag Aanbesteden Werken regio Twente

Workshop 1: Circulair Aanbesteden

Hoe maak je maximaal gebruik van expertise in de markt, bij het waarmaken van ambtelijke ambities rondom circulariteit? Toelichting op, met actuele praktijkvoorbeelden van, innovatie gericht circulair inkopen.

Inleiding: Erick Wuestman (Circles/Cirkelstad)

 Workshop 2: Verduurzaming vastgoed en aanbesteden

De verduurzaming van maatschappelijk vastgoed is een enorme opgave en biedt veel mogelijkheden voor de regionale bouw- en installatiesector. Gemeente Almelo heeft de verduurzamingsopgave in dialoogsessies met het bedrijfsleven concreet gemaakt. Doel is om de innovatieve aanpakken die bedrijven naar voren hebben gebracht ook door deze bedrijven te laten realiseren.  In de workshop delen we deze ervaringen en blikken we vooruit in de verdere realisatie van deze verduurzaming.

Inleiding: Daniël Prins (Veloa)

Workshop 3: Fieldlab Camino

De verouderende infrastructuur in Nederland is een miljardenopgave en vraagt om innovatieve aanpakken. In het nationale Fieldlab Camino werken infrabeheerders samen met bedrijven aan het 100% voorspelbaar maken van onderhoud. Dit vraagt ook van bedrijven een geheel andere werkwijze. Waterschap Vechtstromen en Gemeente Enschede presenteren de Camino pilots die zij uitvoeren en gaan in op de kansen voor leveranciers.

Inleiding: Stefan Nijweming (Waterschap Vechtstromen) en Rik Meijer (gemeente Enschede)

Workshop 4: Bouwteam: wat is een praktische invulling?

Een bouwteam is een samenwerkingsverband tussen de opdrachtgever, ontwerper, aannemer en eventuele adviseurs. Aanbesteden in de vorm van aan bouwteam voorkomt vechtcontracten. Maar wat zijn de voorwaarden en hoe zit dat aanbestedingsrechtelijk dan? Wat zijn de gevolgen en risco’s? U krijgt antwoord op de praktische vragen!

Inleiding: Antoine Broesterhuizen (Infens Advocaten)

Workshop 5: SROI in Twente: beleid en praktijk

De 14 gemeenten hebben vorig jaar een eenduidig SROI-beleid vastgesteld. In deze workshop wordt ingegaan op het SROI-beleid, de uitvoering en de praktijk. Ook zullen de eerste resultaten worden gepresenteerd. Verder zal aan de hand van voorbeelden invulling worden gegeven en de rol van Keurmerk PSO en Werkpact aan de orde komen. Vanuit de ondernemers zal Karin Rog via een pitch de visie op de praktijk geven. Wij gaan met u in gesprek om uw vragen te beantwoorden en zijn ze erg benieuwd naar uw reactie op het SROI-beleid.

Inleiding: Andy Paulus, Michèl Bosch en Ilse van den Brand (coördinatoren SROI Twente) en Karin Rog (MKB-Infra/TWW)

Workshop 6: Uitnodigingsbeleid gemeenten

Bent u als ondernemer al in beeld bij Twentse gemeenten? Weet u hoe de selectie door gemeenten voor meervoudig onderhandse aanbestedingen plaatsvindt? Heeft u ideeën (als ondernemer of ambtenaar) hoe Twentse gemeenten haar uitnodigingsbeleid vorm kunnen geven? Wilt u meer weten of meedenken, sluit dan aan bij deze workshop!

We bekijken enkele voorbeelden van het uitnodigingsbeleid van onder andere diverse Twentse gemeenten. Wat zijn volgens u de voor- en nadelen van de gehanteerde methodes? Is het mogelijk een regionaal uitnodigingsbeleid op te stellen en biedt dat voordelen voor ondernemers? Tijdens deze workshop is het vooral de bedoeling kennis en ervaring met elkaar te delen en hopelijk worden er bruikbare tips opgehaald.

Inleiding: Mike de Boer (Regio Twente)

Workshop 7: Klachtprocedure bij de Commissie van Aanbestedingsexperts

Stelt een aanbestedende dienst ten onrechte omzeteisen, worden verschillende opdrachten samengevoegd waardoor MKB-bedrijven buiten de boot vallen of blijkt uit de motivering van de gunningsbeslissing dat de aanbestedende dienst criteria heeft toegepast die niet eerder bekend waren? Sinds april 2013 bestaat er naast de mogelijkheid om naar de rechter te stappen, de mogelijkheid gratis een klacht in te dienen bij de Commissie van Aanbestedingsexperts. De Commissie zal in deze workshop deze klachtprocedure toelichten en ook ingaan op voor de praktijk interessante adviezen van de Commissie.

Inleiding: mr. Tineke van Houten (Commissie van Aanbestedingsexperts)

Workshop 8: Veiligheid is geen vanzelfsprekendheid

Onderzoeken van de inspectie SZW en Aanbestedingsinstituut laten zien dat veiligheid in de voorbereiding op de aanbesteding niet de aandacht krijgt die zij verdient. Hoe kunnen we bereiken dat veiligheidsrisico’s voldoende worden onderkend en op de juiste wijze worden benaderd?

Inleiding: Jos van Alphen (Bouwend Nederland/Aanbestedingsinstituut)

Workshop 9: Procedure Innovatiepartnerschap en toepassen concurrentie gerichte dialoog

Gemeenten hebben steeds vaker ambitieuze (inkoop)doelstellingen. De haalbaarheid daarvan of de wijze waarop een dergelijke doelstelling te bereiken is dan vaak nog onbekend. Een standaard (Europese) aanbesteding is dan vaak niet de juiste route naar de gewenste doelstelling. Via de procedure van het Innovatiepartnerschap of de concurrentiegerichte dialoog wordt er samen met de markt gewerkt aan een uitvraag en gezocht naar een oplossing. Tijdens deze workshop wordt de procedure van het Innovatiepartnerschap en de concurrentiegerichte dialoog nader toegelicht. Tevens wordt er een praktijkvoorbeeld behandeld.

Inleiding: Herwin van Schot (gemeente Enschede)

 

Gegevens

Datum:
februari 22, 2018
Tijd:
13:00 - 17:00

Locatie

Preston Palace
Laan van Iserlohn 1
Almelo,
+ Google Maps