Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit event is voorbij.

UITNODIGING BIJEENKOMST ‘UTRECHT CIRCULAIR’

maart 31, 2017 @ 14:00 - 17:00

Geachte heer, mevrouw,

Graag nodigen wij u uit op vrijdag 31 maart van 14.00 uur tot 17.00 uur in het Provinciehuis in Utrecht voor de bijeenkomst: UTRECHT CIRCULAIR. Deze bijeenkomst is de eerste in een serie van twee om vanuit Utrecht naar boven te halen waar wij onze circulaire pijlen op willen richten. We gaan in gesprek over de kennis en investeringsagenda aan de hand van een aantal thema’s, zoals bouw en demontage en biobased economy, afvalvrije gebieden en kantoren. Hiermee willen we vanuit de provincie Utrecht inbreng leveren in het Grondstoffenakkoord, maar ook bestaande initiatieven versnellen en opschalen, bijvoorbeeld door haalbare businesscases te ontwikkelen.

Aanleiding:

Om de Nederlandse economie in 2050 volledig te laten draaien op herbruikbare grondstoffen is er een Nationaal Grondstoffenakkoord in de maak. Op 24 jl. januari is de intentieverklaring ondertekend in Den Haag en spreken partijen af – tegen de achtergrond van de adviezen van de Sociaal-Economische Raad en de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur en het door het kabinet op 14 september 2016 gepubliceerde Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ – de gezamenlijke ambitie een circulaire economie te realiseren, waarbij zij naar vermogen zullen bijdragen aan het streven van het Rijk om het gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel, metalen) te verminderen. Bovengenoemde ambitie zal nader uitgewerkt worden in een aantal transitieagenda’s met daarin een actieagenda, een kennisagenda, een sociale agenda en een investeringsagenda. Graag verkent VNO-NCW Midden samen met de alliantie Cirkelregio Utrecht de mogelijkheden om een programma UTRECHT CIRCULAIR voor bedrijven in de provincie Utrecht te ontwikkelen.

In de provincie Utrecht zijn we al volop actief, met de alliantie ‘Cirkelregio Utrecht’ als kennisnetwerk en matchmaker. Daarbinnen werken we samen met kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijfsleven. Talloze bedrijven zijn al bezig om stappen te zetten naar een circulaire bedrijfsvoering, kennisinstellingen ontwikkelen onderzoeksprogramma’s en lokale initiatieven bestaan of ontstaan op vele plekken. Deze energie willen wij met u omzetten in nog meer daden. En een Utrechtse inbreng in het Grondstoffenakkoord.

Een programma voor deze middag ontvangt u medio maart. U kunt zich hier aanmelden.

Stuurt u deze ‘save-the-date’ ook door naar uw relaties?
Met vriendelijke groet,

Pim van den Berg ,Gedeputeerde Economie provincie Utrecht & Economic Board Utrecht.
Rob Eradus, voorzitter VNO-NCW provincie Utrecht

 

Gegevens

Datum:
maart 31, 2017
Tijd:
14:00 - 17:00