Knellende regels kunnen verholpen worden

Winkeliers en horecaondernemers in Nederland hebben te maken met een grote hoeveelheid wetten en regels waar zij aan moeten voldoen. Deze regels kunnen een belemmerend effect hebben op het hele winkelgebied. In het merendeel van de gemeenten blijkt meer mogelijk te zijn binnen de bestaande regels dan gedacht. Zo volgt uit de tussennotitie van de pilot ‘Verlichte regels winkelgebieden’.

Vanuit de nationale Retailagenda is Platform31 vorig jaar gestart met de pilot ‘Verlichte regels winkelgebieden’. In deze pilot wordt in twaalf winkelgebieden in Nederland geëxperimenteerd met het anders toepassen, wijzigen of schrappen van knellende regels. In april zijn de tussentijdse resultaten gepresenteerd. Doel van de pilot is meer ruimte voor ondernemerschap te creëren in kernwinkelgebieden.

Uit de pilot blijkt dat in veel gevallen geldt dat niet de geldende regels zélf, maar de wijze van interpreteren en handhaven ervan bepaalt in hoeverre ondernemers een (te) hoge regeldruk ervaren. Een andere houding en werkwijze biedt in deze gevallen uitkomst. Wanneer regels wel daadwerkelijk knellend blijken te zijn, wordt in sommige gevallen na een experimenteerperiode permanente aanpassing van regels overwogen.
Daarnaast blijkt uit de proef met winkelgebieden dat de kwaliteit van samenwerking, ondernemers en gemeenten geldt als een succesfactor. Ook zorgt de pilot in veel van de deelnemende winkelgebieden voor een grotere bewustwording, een meer opener houding en een betere organisatie wat betreft het faciliteren van ondernemersinitiatieven.

De pilot loopt tot november 2016. Lees hier de tussentijdse notitie.

Door | 09-09-2016 | Regionaal Nieuws | 0 reacties
Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Over de schrijver:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.