Laatste ronde subsidie Ondernemend Noaberschap

Samen sta je sterker. Dat is het uitgangspunt van het programma Ondernemend Noaberschap van de provincie Overijssel. De subsidieregeling Ondernemend Noaberschap wordt op 1 september 2019 voor de vijfde en laatste keer opengesteld. Het is nog niet bekend of de regeling in 2020 terugkomt.

De subsidie is bestemd voor ondernemersverenigingen en samenwerkende brancheverenigingen uit Overijssel. Zij kunnen een bijdrage van maximaal 20.000 euro aanvragen voor samenwerkings- en kennisuitwisselingsactiviteiten die bijdragen aan de businessontwikkeling van aangesloten ondernemingen, zoals uitwisselingsprogramma’s of studiekringen. Van 1 september tot 12 oktober kunnen verenigingen plannen indienen. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt alle binnengekomen aanvragen op criteria zoals bijdrage aan businessontwikkeling en mate van samenwerking, netwerkvorming, en het leveren van een bijdrage aan maatschappelijke opgaven Alleen verenigingen die dit voorjaar geen bijdrage uit deze regeling hebben ontvangen, komen in aanmerking voor de subsidie.

Dit is de vijfde ronde voor de regeling Ondernemend Noaberschap. De eerste vier ronden waren zeer succesvol. In totaal zijn de plannen van dertig ondernemersverenigingen gehonoreerd. Daarmee zijn maar liefst twaalfduizend leden bereikt.

Kijk voor alle informatie over de regeling in het Subsidieloket.

Door | 26-08-2019 | Regionaal Nieuws | 0 reacties
Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Over de schrijver:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.