Lobby

U bevindt zich hier:  Home/Lobby

Wat kan MKB-Nederland Midden voor u betekenen?

MKB-Nederland Midden is de grootste belangenbehartiger voor het midden- en kleinbedrijf in de provincies Utrecht, Gelderland, Overijssel en Flevoland. Ons doel is het creëren van een gunstig en kansrijk ondernemersklimaat.

‘MKB-Nederland Midden: informeert, ontmoet, ondersteunt en bereikt!’

MKB-Nederland Midden wil dicht bij de ondernemers staan en die zaken oplossen waarvan ondernemers wakker liggen.

We doen dit door in te zetten op:

  1. Geen onnodige regelgeving: gemeenten en provincies voeren de MKB-toets in
  2. Lage lokale lasten: stijging niet hoger dan de inflatiecorrectie
  3. MKB-vriendelijk aanbestedingsbeleid: benut innovatie bij mkb-bedrijven en zorg dat ondernemers mee kunnen doen.
  4. Veilig Ondernemen: de bedrijven moeten veilig zijn voor ondernemers en medewerkers, dus terugdringen cybercrime, winkelcriminaliteit en ondermijning
  5. Goed opgeleid personeel: goede aansluiting van onderwijs en bedrijfsleven en vitale medewerkers
  6. Optimale dienstverlening door gemeenten en provincies: elke twee jaar wordt onderzoek gedaan naar de MKB-vriendelijkste gemeente
  7. Binnensteden en retail: innoveren, transformeren en ondernemerschap bevorderen
  8. Vestigingsklimaat: voldoende kwalitatieve bedrijfsterreinen, optimale bereikbaarheid, aansluiting cultuur
  9. Vrijetijdseconomie: toerisme en recreatie, natuur en landschap en goede samenhang
  10. Dag van de Ondernemer: overheden zetten ondernemers in het zonnetje

Wij zorgen voor ondersteuning van de lobby in uw gemeente door kennis en gaan met uw mee in gesprekken.

Wilt u meer weten bel ons dan!