ONDERNEMEMEND HOUTEN GAAT PARTNERSCHAP AAN MET MKB-MIDDEN/VNO-NCW MIDDEN

Ondernemend Houten en MKB-Midden/VNO-NCW Midden gaan intensiever samenwerken om een sterker ondernemersgeluid te laten horen in de gemeente Houten. Dat doen ze door middel van een samenwerkingsovereenkomst die op donderdag 12 oktober 2017 tijdens de Houtense Ondernemersdag in Houten is ondertekend.

Joost Uytewaal, voorzitter Ondernemend Houten: ‘Binnen Ondernemend Houten hebben we nu de lokale ondernemerskrachten in de gemeente Houten gebundeld waardoor de samenwerking binnen Houten geïntensiveerd en effectiever wordt. Naast lokale samenwerking is regionale- en provinciale samenwerking voor ondernemers(verenigingen) ook steeds belangrijker in deze tijd waarin ontwikkelingen elkaar razendsnel opvolgen. Daarom is Ondernemend Houten een partnerschap aangegaan met MKB-Midden/VNO-NCW Midden. Zij zijn sterk in belangenbehartiging voor ondernemers in de regio Utrecht en provincie Utrecht.’

Lokaal krachten bundelen

Ondernemend Houten bestaat uit de Houtense ondernemersverenigingen: IKH, OKK Houten, ZZP Houten, Winkeliersvereniging Het Rond, Winkeliersvereniging Het Oude Dorp, Winkeliersvereniging Castellum, Platform Maatschappelijk Ondernemen Houten (PMO) en Stichting Beveiliging Bedrijfsterreinen Houten (SBBH). Ondernemend Houten is de koepelvereniging waarin alle Houtense ondernemers- en winkeliersverenigingen hun krachten gebundeld hebben. Gezamenlijk organiseren zij diverse activiteiten zoals de Houtense Ondernemersdag, de Meet & Match en de nieuwjaarsreceptie met als doel ondernemende Houtenaren met elkaar te verbinden.

Tevens behartigt Ondernemend Houten de belangen van ondernemers in de gemeente Houten op onderwerpen die het belang van individuele leden overstijgen en wil zij ondernemers informeren over ontwikkelingen die voor hun relevant zijn. Ondernemend Houten heeft regelmatig overleg met de betrokken wethouder(s) om relevante zaken op economisch gebied in de gemeente Houten te bespreken.

Namens Ondernemend Houten ondertekenden Joost Uytewaal en Peter de Rooy de samenwerkingsovereenkomst. Namens VNO-NCW Midden/MKB-Midden tekenden Jacco Vonhof, voorzitter VNO-NCW Midden, en Ron van Gent, directeur MKB-Midden/VNO-NCW Midden de overeenkomst.

Op regionaal niveau

Met de intensivering van de samenwerking met MKB-Midden/VNO-NCW Midden wil Ondernemend Houten naast de lokale belangenbehartiging ook goed aangehaakt blijven met de belangenbehartiging voor ondernemers op regionaal c.q. provinciaal niveau. MKB-Midden en VNO-NCW Midden dragen naast lokale belangenbehartiging ook zorg voor belangenbehartiging van ondernemers in onder andere de provincie Utrecht.

foto gemaakt door: Paul van der Klei Fotografie

Door | 26-10-2017 | Regionaal Nieuws | 0 reacties
Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Over de schrijver:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.