Ondernemers: nieuwe impuls innovatiebeleid

Het succesvolle Nederlandse innovatiebeleid heeft een nieuwe impuls nodig om een bijdrage te kunnen leveren aan de grote, maatschappelijke transities waar ons land voor staat. Nederland doet het op innovatiegebied goed, maar dat is geen reden om achterover te leunen. Dat stellen MKB-Nederland, VNO-NCW  en LTO Nederland in het vandaag uitgebrachte programma Nederland Innovatief Topland.

De ondernemersorganisaties pleiten voor een structureel hoger niveau van publieke en private investeringen, voor onder andere fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek en verbetering van de innovatie-infrastructuur. Met een publieke impuls van 1 miljard euro kan van private zijde structureel 2 miljard euro aan extra investeringen worden losgetrokken.

Nederland kent als innovatief topland een ijzersterk fundament. Ons land presteert goed op innovatie en zijn op talloze terreinen wereldmarktleider, zowel in de wetenschap als in het bedrijfsleven. Nederland staat op vierde op de wereldranglijst van meest innovatieve landen. Die positie danken we in hoge mate aan de unieke samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Maar ondernemers weten als geen ander dat stilstand achteruitgang betekent. Ook op innovatiegebied moeten we naar een next level. Nederland staat voor een aantal grote maatschappelijke transities, onder andere op het gebied van energie, voedselproductie en –en veiligheid en digitalisering, die meer vragen van ons systeem dan nu het geval is: nog meer en betere samenwerking tussen sectoren, wetenschapsterreinen, Rijk en regio en fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek. Samen met de wetenschap presenteren de ondernemersorganisaties na de zomer een aanpak in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda, waarmee de krachten worden gebundeld op die transitievraagstukken waar Nederland echt een verschil kan maken.

Kennis bij mkb
In Nederland Innovatief Topland pleiten VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland verder voor een verbreed en integraal innovatiebeleid. Ze zetten bijvoorbeeld in op versterking van netwerken tussen grote bedrijven en start- en scale-ups, met concrete initiatieven als versnellingstafels. Samen met het toepast onderzoek en de regio wordt een zogenoemd technologie-acceleratorprogramma ontwikkeld, dat kennis (beter) bij het mkb moet brengen. Hier kunnen ook de hogescholen een belangrijke rol in spelen. Met de regio’s willen de ondernemersorganisaties verder komen tot een landelijke aanpak, die regionale netwerken versterkt en succesvolle clustervorming zoals we die al kennen in science parks en innovation valleys verder uitbouwt.

Beta-onderzoek
Het geïntensiveerde innovatiebeleid moet ook een antwoord bieden op een aantal concrete knelpunten. Zo maken de ondernemersorganisaties zich zorgen over de investeringen in beta-onderzoek. Daarin loopt Nederland achter. Per jaar is er een gat in beta-onderzoek van 270 miljoen euro. Zonder extra middelen beweegt de publieke research & development te ver weg van de private; nu al zit de echte groei van private R&D van Nederlandse bedrijven in het buitenland. De instroom van beta-studenten is nu goed, maar de technische universiteiten denken noodgedwongen na over de invoering van een numerus fixus omdat de financiering daarmee geen maat houdt.

De ondernemersorganisaties pleiten ook voor extra geld voor het fundamentele onderzoek, dat zij zien als de voedingsbodem van onze economie. Om ons land internationaal sterker te profileren als Innovatief Topland, stellen de organisaties verdere coördinatie van buitenlandse missies, samenwerking met de ambassades en activiteiten in binnen- en buitenland onder één duidelijk herkenbare vlag en een publiek-private krachtenbundeling voor: NL trade and investment cooperation.

Investeringen
Het innovatieprogramma van het bedrijfsleven vraagt om een structureel hoger niveau van publieke en private investeringen. De publieke en private R&D (nu 2 procent bbp) moet worden verhoogd naar tenminste 2,5 procent van het bbp. Met een publieke impuls van 1 miljard euro kan privaat structureel 2 miljard euro extra aan R&D-investeringen worden losgetrokken. De overheidsinvesteringen zullen ruwweg voor de helft gericht moeten zijn op de transitievraagstukken.

Het programma Nederland Innovatief Topland maakt onderdeel uit van NL Next Level, het investeringsprogramma dat MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland op 16 juni hebben gepresenteerd.

Door | 09-09-2016 | Regionaal Nieuws | 0 reacties
Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Over de schrijver:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.