Ondernemers willen meer en beter samenwerken met gemeenten

MKB-Nederland en VNO-NCW gaan alle wethouders Economische Zaken in Nederland vragen om in een verklaring vast te leggen of en hoe zij zich willen inzetten om het ondernemersklimaat in hun gemeente te verbeteren en de samenwerking met andere gemeenten, ondernemers, provincies en kennisinstellingen te intensiveren. De actie maakt onderdeel uit van de regionale groeiagenda die voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland vandaag tijdens het congres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op Schiphol heeft aangeboden aan VNG-voorzitter Jan van Zanen.

Een krachtige economie met bloeiende bedrijven begint in de gemeente. Maar uiteraard houdt de economie niet op bij de gemeentegrenzen. Intensieve samenwerking is daarom cruciaal voor de leefbaarheid en verdienkracht van een regio; tussen gemeenten onderling, maar juist ook met het bedrijfsleven, provincies en kennisinstellingen.  “We kennen in Nederland goede voorbeelden van succesvolle, economische clustering, maar die komt niet van de grond zonder samenwerking met en steun van lokale overheden”, zegt Van Straalen. “Onderlinge regionale krachtenbundeling is nog lang niet overal een vanzelfsprekendheid. Samenwerking tussen gemeenten om de economische structuur te versterken is vaak nog beperkt en vrijblijvend en onvoldoende gericht op samenwerking met ondernemers. Dat willen we graag verbeteren.”

Met de regionale groeiagenda ‘Kansrijk – Sterk ondernemerschap voor de lokale en regionale economie’ steken MKB-Nederland en VNO-NCW de hand uit naar gemeenten om op tal van terreinen (beter) te gaan samenwerken en het lokale ondernemersklimaat te versterken. Er is aandacht voor typische ondernemersonderwerpen zoals aanbesteding, lokale lasten en regelgeving, maar ook voor maatschappelijke thema’s zoals verduurzaming, vluchtelingen en het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking. Van Straalen: “Gemeenten krijgen steeds meer taken toebedeeld door het rijk. Dat maakt het des te belangrijker om dit soort thema’s gezamenlijk op te pakken.”

Met de VNG hebben de ondernemersorganisaties al een aantal concrete afspraken gemaakt. Zo gaan ze gezamenlijk in gesprek met CBS en andere instanties om ervoor te zorgen dat regionale economische kentallen beter beschikbaar komen, als basis voor samenwerking en besluitvorming.  Voor stakeholders in de regio organiseren ze bijeenkomsten over de succesfactoren voor regionale economische samenwerking. Ook hebben de partijen de intentie om de ondernemingspeilingen die ze nu afzonderlijk organiseren – de verkiezing MKB-vriendelijkste gemeente van MKB-Nederland en de Ondernemerspeiling van de VNG – voortaan te integreren.

MKB-Nederland en VNO-NCW gaan alle wethouders Economische Zaken benaderen met het verzoek om in een verklaring vast te leggen of en hoe zij zich willen inzetten om het ondernemersklimaat in hun gemeente te versterken en de samenwerking met ondernemers en andere stakeholders willen verbeteren. In een digitale poll kunnen ze aangeven via welke acties zij zich daarvoor willen hard maken.

Door | 09-09-2016 | Regionaal Nieuws | 0 reacties
Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Over de schrijver:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.