Ontwikkeling Programma NEO in volle gang

mbitieuze doelstellingen zijn alleen haalbaar als handen ineengeslagen worden. Gezamenlijk met de kernpartners (VNO-NCW Midden, MKB-Nederland Midden, de 25 Overijsselse gemeenten, Natuur en Milieu Overijssel, Enexis, BEON en de Provincie Overijssel) wordt sinds maart hard gewerkt aan een nieuw programma: Nieuwe Energie Overijssel. Het programma wordt niet alleen een pakket aan maatregelen en projecten, maar ook een pakket aan afspraken tussen de kernpartners. We werken samen om in 2023 het aandeel hernieuwbare energie te laten stijgen naar 20%. Daarvoor is zowel energiebesparing als duurzame energieopwekking nodig.

Vijf thema’s
Het hele werkterrein is ingedeeld in vijf thema’s: gebouwde omgeving (woningen, scholen, ziekenhuizen, kantoren), industrie en bedrijven, duurzame mobiliteit, hernieuwbare opwekking en lokale initiatieven. Voor ieder deelthema zijn themagroepen gestart. Binnen deze groepen is driftig overlegd hoe doelstellingen gehaald kunnen worden. De eerste contouren van het programma Nieuwe Energie Overijssel beginnen zichtbaar te worden en zijn op 29 juni in Zwolle besproken.

Uw reactie
Wilt u ook een bijdrage leveren aan het programma? Maak dan gebruik van het online platform overijsselheeftnieuweenergie.nl en reageer op de blogs en artikelen, of plaats een nieuw idee/initiatief in de ideeënbus! De kernpartners nemen uw bijdrage graag mee in de verdere ontwikkeling van het programma.

Thema zijn:
Bedrijven/Industrie
Lokale Initiatieven
Duurzame mobiliteit
Gebouwde omgeving
Hernieuwbare opwekking

Door | 09-09-2016 | Regionaal Nieuws | 0 reacties
Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Over de schrijver:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.