Overijssel investeert in ontwikkeling ZP’ers en MKB

Goede opleiding vergroot de duurzame inzetbaarheid in het bedrijf, brengt het kennisniveau op een hoger plan en draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling. Om de ontwikkel- en scholingsmogelijkheden voor het MKB en de ZP’er te stimuleren, stelt Provincie Overijssel subsidieregelingen beschikbaar.

Scholingsregeling HRM voor MKB’ers

De HRM Scholingsregeling biedt MKB bedrijven financiële ondersteuning om werknemers met een opleiding tot MBO3-niveau of lager extra scholing aan te bieden. Met deze regeling kunnen bedrijven in Overijssel de helft van de kosten voor een HRM-scan en de helft van de kosten voor maatwerk ontwikkeltrajecten voor zittende medewerkers gesubsidieerd krijgen (met een maximum van 20.000 euro per aanvraag).

Scholingsvoucher voor ZP’ers

ZP’ers, freelancers en eigenaren van eenmanszaken kunnen met deze scholingsvoucher een subsidie ontvangen voor bijscholing om zo zijn of haar beroepskwalificaties te verbeteren. De provincie draagt € 1.000,- bij aan de cursus-, opleiding- of trainingskosten.

Techniekonderwijs

Overijssel streeft ernaar dat zoveel mogelijk inwoners in Overijssel de kans krijgen om mee te doen op de arbeidsmarkt. Er is een tekort aan goed technisch opgeleid personeel. De subsidie ‘Kiezen voor techniek in het primair en voorgezet onderwijs’ is vanaf nu beschikbaar en kan ingezet worden om activiteiten op het gebied van wetenschap en technologie in het onderwijsprogramma van scholen te implementeren.

Kwetsbare groepen

In Overijssel is een relatief grote groep kwetsbare mensen die onvoldoende toegang hebben tot de arbeidsmarkt. Voor deze mensen is de subsidie ‘Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt’ opengesteld.

Iedereen in Overijssel doet mee

Deze subsidieregelingen maken deel uit van het Investeringsprogramma ‘Iedereen in Overijssel doet mee’. Dit programma richt zich op duurzame inzetbaarheid van medewerkers en de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt met extra aandacht voor meer technici. Overijssel wil de regionale economie versterken en werkgelegenheid stimuleren.

Door | 06-02-2017 | Uncategorized | 0 reacties
Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Over de schrijver:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.