Marco Meuleman

Financieel bestuurder

Deel deze pagina

Ga terug naar de deelnemers pagina
profielfoto

?

Financieel bestuurder Marco Meuleman is vele jaren werkzaam geweest in de bancaire sector, onder andere bij Rabobank, ENNIA Curaçao, BPR in Rwanda, NMB Bank PIc. in Tanzania en SMGH Sint Maarten. Daarnaast is Meuleman de auteur van ‘Wie is de baas?’, een promotieonderzoek naar leiderschapsstijlen.

 In zijn werk onderscheidt Marco Meuleman zich vanwege zijn menselijke, ondernemende benadering. Hij omarmt verschillen en nieuwe situaties en denkt en handelt altijd vanuit de "menselijk maat’’. Waar hij dat nodig acht, houdt hij daarentegen vast aan zijn visie. 

Laatstgenoemde is bijvoorbeeld terug te zien in zijn werk bij ENNIA Curaçao. Daar was Marco Meuleman  bereid om op persoonlijke titel en risico tegendruk te geven in het belang van klanten en medewerkers, ook als dat niet altijd werd gewaardeerd door anderen. Dat ziet Meuleman nog steeds als dé taak van de CFO, die in zijn ogen veel meer is dan een accountant die slechts met de rekenmachine in de weer is. 

Meulemans menselijke benadering is juist duidelijk terug te zien in zijn rol bij BPR, waar hij er onder andere in slaagde om de gevoelens van en relatie tussen de medewerkers, bestuur en aandeelhouder succesvol te verbeteren.

Marco Meuleman promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen met wat begon als een onderzoek naar bedrijfsschandalen, maar uitmondde in een onderzoek naar leiderschapsstijlen. Uit Meulemans analyse bleek dat bedrijven in crisissituaties baat hebben bij een charismatische leider, maar tevens dat charismatische leiders gebaat zijn bij crises. Met name opvallend was het belang van beeldcultuur voor charismatische leiders. Gebleken is dat charismatische leiders hun rol succesvol hebben kunnen versterken door het handig gebruik maken van beelden in massamedia uitingen. Het proefschrift werd zowel in academische kringen als in de landelijke media goed ontvangen. 
Ga terug naar de deelnemers pagina

Financieel bestuurder

Provincie: Zuid-Holland

Den Haag

Ga terug naar de deelnemers pagina