REACTIE VERKIEZINGSUITSLAG: HOGE OPKOMST EN STEVIGE INVLOED MIDDEN-NEDERLAND

MKB-Nederland Midden en VNO-NCW Midden sluiten zich aan bij de landelijke reactie van de werkgeversverenigingen op de verkiezingsuitslag, die ‘een duidelijke wens uitdrukt voor een stabiel Nederland te midden van een onrustige wereld’. Jacco Vonhof, voorzitter VNO-NCW Midden, is blij met de stevige vertegenwoordiging vanuit ‘zijn’ provincies in de Tweede Kamer. ‘Zoals het nu staat zullen 35 kandidaten uit Flevoland, Overijssel, Gelderland en Utrecht zitting nemen in het nieuwe parlement. Wij zullen voor het regionale ondernemersbelang nauwe contacten met ze onderhouden’. “Ook de hoge opkomstpercentages in de provincies, met Overijssel als koploper (83%), zijn reden tot tevredenheid.”, is de mening van Bas van Snippenburg, voorzitter MKB-Oost.

Reactie verkiezingsuitslag
Namens de aangesloten ondernemers spreken VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zich uit voor een voortvarende en zorgvuldige formatieperiode, zodat een stabiel en robuust kabinet kan worden gevormd voor de komende vier jaar. ‘Gelet op de onrust in de wereld is stabiliteit en vertrouwen belangrijker dan ooit om samen de grote vraagstukken waar we voor staan te kunnen aanpakken. Ondernemers zijn daarbij gebaat met een open oriëntatie van Nederland.’

Flexibiliteit bij coalitiedeelnemers
Volgens VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland lijken er op basis van de verkiezingsuitslag duidelijke coalities mogelijk, al zal dit flexibiliteit vragen van alle deelnemers aan zo’n coalitie. De ondernemingsorganisaties vinden het voor de toekomst van Nederland belangrijk dat een nieuw kabinet inzet op meer ruimte voor ondernemerschap en voor een sterke, duurzame, inclusieve economie met kansen voor iedereen.

4 onderwerpen voorrang
Dat vraagt dat de volgende zaken met voorrang worden opgepakt: extra investeringen in de grote transities die op ons land afkomen, waaronder de klimaat- en energietransitie, veiligheid, stedelijke vitaliteit in combinatie met een leefbaar landelijk gebied, digitalisering en innovatie. Ten tweede: lagere lasten voor ondernemers en een sterk en open vestigingsklimaat.
Ten derde: een beter functionerende arbeidsmarkt met minder risico’s voor ondernemers, om zo meer kansen en banen te kunnen creëren. Ook moeten in het licht van de veranderende arbeidsmarkt en de snel voortschrijdende digitalisering echt stappen worden gezet naar een leven lang ontwikkelen en leren. En als vierde: een krachtige samenwerking in de EU die ondersteunend is aan de grote opgaven op het gebied van veiligheid, klimaat en internationale stabiliteit.

Door | 16-03-2017 | Uncategorized | 0 reacties
Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Over de schrijver:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.