Sectorplan Twente: voor bedrijven!

Het Twentse sectorplan is gericht op werkgevers die moeilijk vervulbare vacatures hebben. Via dit plan is 6,9 miljoen euro subsidie gereserveerd als belangrijke impuls voor de arbeidsmarktregio Twente. Het doel is om minimaal 1300 mensen vanuit werk of vanuit een uitkering te begeleiden en te scholen naar werk in kansrijke beroepen en sectoren bij werkgevers die moeilijk vervulbare vacatures hebben. Het Sectorplan Twente loopt tot februari 2018.

Heeft u moeilijk vervulbare vacatures? Het Sectorplan Twente Werkt geeft u financiële ondersteuning als u besluit uw nieuwe medewerkers zelf op te leiden.

Moet u, door nieuwe ontwikkelingen, afscheid nemen van medewerkers? Het Sectorplan Twente geeft financiële ondersteuning bij “werk naar werk” oplossingen.

Voorbeelden van deelnemende bedrijven/rekenvoorbeelden staan op www.sectorplantwente.nl.

Team van arbeidsmakelaars
Het team van zes arbeidsmakelaars van het Sectorplan Twente ondersteunt werkgevers bij het vinden van medewerkers op lastig vervulbare vacatures en doet dit door het leggen van de juiste contacten met relevante partijen. Het scholen en/of begeleiden van nieuwe medewerkers is subsidiabel via het Sectorplan Twente Werkt en de arbeidsmakelaars helpen bij het aanvragen van de subsidie. De arbeidsmakelaars helpen ook bij het bemiddelen van werkzoekenden waar het kan in hetzelfde beroep en zo nodig naar een ander beroep, bij een andere werkgever of naar een andere sector door de juiste partijen aan elkaar te koppelen.

Samenwerking
Het Sectorplan Twente is een samenwerking tussen werkgevers- en werknemersorganisaties, overheden, kennisinstellingen, Werkplein Twente en Twente Board. Deze bundeling van kracht en kennis zorgt voor een slagvaardige aanpak. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de bestaande werk- en netwerkstructuur en worden nieuwe verbindingen gelegd.

Veel activiteiten en maatregelen
Om vanuit de werkgeversvraag mensen te kunnen begeleiden, wordt er op veel activiteiten en maatregelen ingezet. De arbeidsmakelaars proberen de vraag van bedrijven en instellingen helder te krijgen en samen met de werkgever stellen ze daar een passend arrangement voor samen. Het sectorplan biedt ook ruimte voor individuele trajectbegeleiding, die per kandidaat op maat kan worden aangeboden. Eventueel met ondersteunende instrumenten zoals competentiescans en beroepenoriëntatietesten. Verondersteld wordt dat in de meeste gevallen een scholingstraject noodzakelijk is. De scholing kan daarbij uiteenlopen van een korte training tot complete (om)scholing die twee jaar duurt. Het plan voorziet in de mogelijkheid dat werkzoekenden met een WW-uitkering een opleiding met behoud van uitkering kunnen volgen. De opleidingskosten kunnen voor maximaal 50% uit de sectorgelden betaald worden. Ook kunnen de verletkosten van de deelnemers voor maximaal 50% gesubsidieerd worden.

Meer weten?

Kijk op www.sectorplantwente.nl. Hier vindt u uw eigen arbeidsmakelaar! Wij nodigen u van harte uit contact op te nemen om samen uw kansen te verkennen.

Door | 13-01-2017 | Uncategorized | 0 reacties
Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Over de schrijver:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.