Start Platform Vraaghetdemarkt.nl

MKB-Midden en VNO-NCW Midden lanceren samen met VNG/KING in de provincies Gelderland, Overijssel, Flevoland en Utrecht het platform vraaghetdemarkt.nl tijdens de Marktdag Aanbesteden Rivierenland op 24 november.

Tijdens de Marktdag gaan opdrachtgevers en opdrachtnemers met elkaar in gesprek over de diverse aspecten van aanbesteden. In de workshops wordt ingegaan op Gunnen op waarde (EMVI), Social Return on Investment, Past Performance, Digitaal Aanbesteden en de ontwikkelingen in de wetgeving.

Vanuit de evaluatie van de Aanbestedingswet is gebleken dat een van de knelpunten is dat partijen elkaar niet weten te vinden. Hierdoor worden er kansen op innovatieve oplossingen gemist. Belangrijk is dat partijen elkaar in een vroegtijdig stadium kunnen bevragen. Op die manier kunnen de aanbestedende diensten de markt uitdagen om mooie plannen te presenteren.

De gemeente Tilburg en internetbureau Freshheads hebben het initiatief Vraaghetdemarkt.nl. gelanceerd. Het bedrijfsleven en de gemeente zijn hierover enthousiast. Inmiddels hebben zich in korte tijd al diverse gemeenten en bedrijven aangesloten. Het online platform verbindt vragen van gemeenten met oplossingen vanuit het bedrijfsleven. Het doel is om innovatie te stimuleren en nieuwe partijen de kans te geven zichzelf in de kijker te spelen. Met het platform willen partijen bereiken dat aanbestedende diensten en ondernemers beter gebruik maken van de mogelijkheden die de Aanbestedingswet biedt om de markt vooraf te consulteren.

Partijen in de regio starten eerst met een pilot, maar als dit succesvol blijkt te zijn zullen MKB-Nederland en VNO-NCW op landelijk niveau Vraaghetdemarkt.nl verder uitrollen.

Download het infoblad Vraag het de markt
www.vraaghetdemarkt.nl

Door | 30-11-2016 | Uncategorized | 0 reacties
Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Over de schrijver:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.