Vernieuwers gezocht voor arbeidsmarktregio Midden-Utrecht!

Gezocht: innovatieve projecten! Om precies te zijn: intermediairs die frisse ideeën hebben voor projecten om de kansen op duurzaam werk voor kwetsbare werkzoekenden te vergroten. Bent u zo’n intermediair in de regio Midden-Utrecht die in een anders-dan-anders project aan de slag wil om een nieuwe brug te slaan tussen deze werkzoekenden en werkgevers? Dien dan nu uw projectvoorstel in. Want wij stellen voor ieder project tot € 45.000,- aan cofinanciering beschikbaar!

‘Werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt’ is een relatief begrip. Sommige mensen hebben wat hulp nodig om jobfit te worden, maar met deze werkzoekenden zijn hoe dan ook veel meer succesvolle matches te maken dan verondersteld. Wij zijn op zoek naar omdenkers onder de intermediairs, de matchers bij uitstek, die in een project nieuwe wegen willen bewandelen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Door anders te werven, te selecteren, te ontwikkelen, te scholen… U kent de markt, u weet het best wat nodig en passend is. Zo leren we met elkaar nog beter wat werkt voor een inclusieve arbeidsmarkt.

Uw voordeel
De innovatieregeling voor intermediairs in het kader van Perspectief op Werk voorziet in een vorm van cofinanciering. U kunt per project maximaal € 45.000,- aan cofinanciering ontvangen om uw project te realiseren. Voor het andere deel van de financiering draagt u zelf zorg.

Hoe werkt het
U stelt een korte, bondige projectbeschrijving op. Die bevat in ieder geval:
– Een omschrijving van het project en de activiteiten
– De beoogde resultaten
– Een omschrijving van het innovatieve karakter van het project
– Een (tijds)planning
– Een begroting, inclusief cofinanciering

U mailt uw aanvraag naar Anouk van Rooijen van VNO-NCW Midden.
Het bureau VNO-NCW Midden voert de innovatieregeling uit namens de Utrechtse Werktafel, een samenwerkingsverband van arbeidsmarktpartijen in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht.

We hanteren een brede definitie van intermediairs. Ook allianties en andere partijen met het doel om mensen uit de doelgroep te begeleiden richting arbeidsmarkt komen in aanmerking voor deze innovatieregeling.

Toekenning van de middelen zal plaatsvinden op basis van een puntentelling van vastgestelde criteria. De hoogst scorende partijen worden geselecteerd.

Belangrijkste criteria
Het project is vernieuwend
– Het project heeft een leereffect voor andere arbeidsmarktpartijen waar het gaat om het vergroten van kansen op duurzaam werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en het project geeft handvatten voor borging van dit leereffect
– De aanvrager en uitvoerder zijn gevestigd in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Start
De regeling wordt geopend op 1 december 2020. Vanaf die datum heeft u vier weken de tijd om uw plan op hoofdlijnen in te dienen.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de regeling? Neem dan gerust per mail of telefonisch via 06-4154 5277 contact op met Anouk van Rooijen, VNO-NCW Midden.

Digitaal ROM Regio Utrecht event op 16 november 2020

De ROM Regio Utrecht bouwt aan een slimmer, gezonder en groener Midden Nederland. Het doel? Het versterken van het economisch klimaat en welzijn van de regio Utrecht. Hoe? Ondernemers helpen die met hun innovatieve start-up, scale-up of MKB-bedrijf impact willen maken. Impact op het gebied van gezondheid, duurzaamheid of op digitaal gebied. Dat zijn drie brede begrippen, waarbinnen zij heldere hulp bieden.

De ROM Regio Utrecht ondersteunt ondernemers in de regio Utrecht met:
– Advies voor, en hulp bij het opstellen, verbeteren en uitvoeren van bedrijfsplannen;
– Aanvullende investeringen verkrijgen uit één van onze investeringsfondsen;
– Advies over internationaal zakendoen;
– Verbindingen leggen binnen ons uitgebreide netwerk.

Digitaal ROM Regio Utrecht event
Schrijf je hier in voor het digitale ROM Regio Utrecht event op 16 november 2020 van 15.45-17.30 uur. Kom erachter wat jouw kansen zijn binnen de regio Utrecht en laten we samen vooruitkijken. Aan tafel bij presentator Maarten Bouwhuis schuiven interessante gasten aan, zoals staatssecretaris Mona Keijzer, Michiel Muller (Picnic), Arjan van den Born (ROM Regio Utrecht) en diverse ondernemers uit de regio (Hydrologic, Sodaq, Felix Printers, De Clique, Tranzer, R-Solution Medical). Samen praten zij over onderwerpen als:
– De Corona-overbruggingslening;
– Het verkrijgen van investeringen;
– Exporteren naar kansrijke markten;
– Groeien en innoveren in de huidige tijd.

Maak ook van de mogelijkheid gebruik om op verrassende virtuele wijze te netwerken en diverse beursstands te bezoeken.

Kortom, mis het niet! Claim hier jouw plek voor het digitale ROM Regio Utrecht event!