Verslag en presentaties Marktdag Aanbesteden Rivierenland 24 november 2016

Op 24 november 2016 vond de Marktdag Aanbesteden Rivierenland plaats in het gemeentehuis van Buren. We mogen spreken van een succesvolle bijeenkomst. Na de opening door Sietske Klein-De Jong, wethouder gemeente Buren waren er drie korte inleidingen, waarin op de diverse onderwerpen rond aanbesteden werd ingegaan. Daarna zijn ca. 100 ondernemers en vertegenwoordigers van overheden zijn met elkaar in gesprek geweest over de kansen rond het lokaal/regionaal aanbestedingsbeleid.

De presentaties zoals gebruikt tijdens de workshops vindt u hieronder

1. Aanbesteden voor “dummies”

2. Gunnen op waarde: hoe kunnen we de EMVI-praktijk verbeteren?

3. Social Return On Investment: win-win?
– Social return brochure werkgevers

4. Digitaal Aanbesteden: mogelijkheden en kansen

5. Circulair inkopen-aanbesteden

6. Past Performance: doel of middel?

7.  Ontwikkelingen in aanbestedingsland

Met de organiserende partijen gaan we kijken hoe we aan deze dag  een vervolg gaan geven. Als u daar suggesties voor heeft dan ontvangen wij die graag!

Contactpersoon: Hans Bakker, regiomanager MKB-Nederland/Midden

 

Door | 12-12-2016 | Uncategorized | 0 reacties
Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Over de schrijver:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.