WORLDWIDE WEB GROOTSTE WINKELCENTRUM RANDSTAD

Inwoners van de Randstad besteden bijna 12 procent van hun totale uitgaven aan producten bij webwinkels. Het worldwide web is daarmee het grootste winkelcentrum van de Randstad. Dat is één van de conclusies uit het ‘Koopstromenonderzoek-2016’ van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht.

De bestedingen bij webwinkels zijn in vergelijking met 2011 bijna verdubbeld. Naar verwachting zet deze groei door, aangezien vooral jongeren relatief veel online kopen. “Dit onderzoek laat zien dat ondanks de aantrekkende economie, de zorgen voor bestaande winkelgebieden nog niet voorbij zijn”, aldus gedeputeerde Bart Krol. De toekomst van onze bestaande winkelgebieden is daarmee in belangrijke mate afhankelijk van de juiste keuzes èn samenwerking tussen gemeenten, grote retailers en winkeliers en vastgoedeigenaren.

VERSTERKING BESTAANDE WINKELGEBIEDEN

Om de steden en dorpen in de provincie vitaal te houden, zet de provincie Utrecht in op het behoud en versterken van bestaande winkelgebieden. Daarom is er geen extra ruimte voor reguliere detailhandel buiten bestaande winkelgebieden/de periferie. In afstemming met gemeenten en marktpartijen, wordt dit jaar een provinciale retailvisie uitgewerkt, waarbij versterking van bestaande gebieden het uitgangspunt is. Het Koopstromenonderzoek levert hiervoor waardevolle informatie.

RAPPORT WINKELGEDRAG RANDSTADPROVINCIES

Het Koopstromenonderzoek-2016 is uitgevoerd in opdracht van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Het onderzoek biedt inzicht in het winkelgedrag binnen de drie Randstadprovincies. Provincies en gemeenten kunnen de cijfers gebruiken als onderbouwing van hun detailhandelsbeleid en –visies. Aan het onderzoek hebben 100.000 huishoudens in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht meegewerkt. Het volledige rapport is te vinden op: www.kso2016.nl

Door | 13-02-2017 | Uncategorized | 0 reacties
Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Over de schrijver:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.