Zicht op financiering knooppunt Raalte N35, maar N50 nog niet geregeld

Zicht op financiering knooppunt Raalte N35, maar N50 nog niet geregeld – Provincie Overijssel

Gedeputeerde Staten van Overijssel zijn positief gestemd over een rijksbijdrage voor de aanleg van een ongelijkvloerse kruising bij knooppunt Raalte. Dat blijkt uit het gesprek dat gedeputeerde Boerman heeft gevoerd met minister Schultz van Haegen en staatssecretaris Dijksma over de invulling van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT).

Stap voorwaarts

“We zijn er nog niet”, meldt gedeputeerde Boerman. “Als provincie vragen we om een rijksbijdrage van zo’n 12 miljoen euro. De minister en staatssecretaris willen samen met de regio bekijken of een rijksbijdrage geregeld kan worden door meevallers uit de aanbestedingen van andere N35-trajecten in knooppunt Raalte te investeren. Dit is een mooie stap voorwaarts in het opheffen van weer een knelpunt op de rijksweg N35. Dat is goed voor de economie en de bereikbaarheid van onze steden en dorpen.” Het Rijk verwacht voor het einde van dit jaar helderheid te kunnen geven over de hoogte van de rijksbijdrage.

Vlot en veilig doorrijden

De aanleg van een ongelijkvloerse kruising bij de N35/N348 en het spoor, wat ongeveer 45 a 50 miljoen euro gaat kosten, zorgt ervoor dat het autoverkeer op de N35 en de N348 vlot kan doorrijden en niet meer hoeft te wachten voor verkeerslichten en slagbomen. Ook het fietsverkeer krijgt een veilige, vrij liggende en snelle route onder de N35 en het spoor door.

Ambitie

De aanpak van knooppunt Raalte is onderdeel van de totale verbetering van de rijksweg N35 Zwolle-Almelo. De regionale ambitie van de provincie Overijssel en de betrokken gemeenten is om de N35 om te bouwen tot een autoweg met 2×2 rijstroken, ongelijkvloerse kruisingen en een maximum snelheid van 100 km/uur. Deze verbeteringen worden in overleg met het Rijk in gedeelten uitgevoerd.

N50 nog niet geregeld

Teleurgesteld is gedeputeerde Boerman over het feit dat de minister geen prioriteit geeft aan de aanpak van de N50. “Voor het verbreden van het wegvak N50 Kampen – Kampen Zuid naar 2×2 rijstrokenweg van 100 km/uur is ongeveer 10 miljoen euro nodig. Vanuit de regio zijn wij bereid om ruim 50 procent van de kosten voor onze rekening te nemen.”

Aanpak knelpunt

De provincie Overijssel ijvert al jaren samen met Zwolle, Kampen, Dronten ,Noordoostpolder, de provincie Flevoland en het bedrijfsleven voor opwaardering van de N50 om de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid te verbeteren. Het gedeelte Kampen – Kampen Zuid is een van de drukste wegvakken van de N50, mede door de toe- en afritten van de provinciale weg N307 richting Lelystad. De provincie Overijssel heeft in 2014 al 1,85 miljoen euro geïnvesteerd in de verbetering van de aansluiting N50/N307 door een extra rijstrook aan te leggen op de toe- en afrit N50 (naar/van Zwolle), de verkeerslichten aan te passen en bij deze aansluiting extra rijbanen (opstelstroken) aan te leggen.

Lobby

Gedeputeerde Boerman: “Wij gaan er bij de Kamerleden op aandringen om de N50 wel op de prioriteitenlijst van het Rijk te plaatsen en dit te financieren met geld dat is vrijgekomen door verlenging van het Infrafonds. Een noodzakelijke investering want met de opwaardering van de N50 in Flevoland neemt de verkeersdruk op de N50 tussen Hattemerbroek en Rampspol alleen maar toe.”

In 2011 is door het Rijk een onderzoek uitgevoerd naar nut en kosten van opwaardering. Hieruit kwam naar voren dat opwaardering naar 2×2 rijstroken duidelijk meerwaarde heeft voor de doorstroming. Toen is ook besloten het project uit te gaan voeren. Het project werd in 2013 echter wegbezuinigd door het Rijk.

Door | 17-10-2016 | Uncategorized | 0 reacties
Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Over de schrijver:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.